41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli

41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli

41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli

41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli

41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli
41 Telekom - Karel Servis - İzmit Karel Servis - Gebze Karel Servis - Karel Santral Fiyatları - Karel Santral Kurulum - Karel Kocaeli
MS SERİSİ TELEFON
SANTRALLARI
MS26C
MS38C
MS38S
MS38-ISDN
MS48
MS48S
MS48C
MS48-ISDN
MS128
MS224
PROGRAMLAMA
KILAVUZU
MAYIS-2008
Versiyon Tablosu
MS Sistemler Yazılım Versiyon
Kılavuz Tarih/Versiyon
AAB- AAH
10.10.2002/AAA
AAK - AAO
19.10.2004/AAB
AAK - AAO
19.04.2006/AAC
AAQ - AAR, ABA - ABF
11.07.2006/AAD
ACA-ACB
25.07.2007/AAE
ACC-CAA (BAA)
26.05.2008/AAF
MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI-PK-REVAAF-26.05.2008
KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliştirme ve iyileştirme
yapmak amacı ile, önceden haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlerde yazılım
ve donanım versiyonlarına göre yazılanlardan farklı özellikler bulunabilir.
ÖNSÖZ
Bu kılavuz içinde yer alan bilgiler KAREL MS serisi santralların MS26C ve üzeri
kapasiteli üyelerinin programlama özelliklerini içermektedir. Santralın montajından
sonraki en önemli aşama olan programlama aşaması, sadece bu iş için
yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır.
Programlama, santral işlevini direkt olarak etkileyecek bir sistem olduğu için
konuya hakim olmayan yetkisiz kişilerce yapılan programlama santral çalışmasında
istenmeyen durumlar yaratabilir.
Santral programlanmaya başlanmadan önce, müşteri talepleri doğrultusunda,
girilecek olan tüm programlar belirlenmeli ve daha sonra bu kılavuzda anlatıldığı
şekilde programlama yapılmalıdır.
Santral programlamaları Sistem Yetkilisi abone telefonundan kodların
tuşlanmasıyla yapılacağı gibi, Net-Konsol Sistem Yöneticisi bilgisayar programı
üzerinden de, tüm parametreleri ekranda görerek, daha hızlı ve etkin bir şekilde
yapılabilir.
Santralınızın Teknik Tanıtım ve Montaj kılavuzunun girişinde yer alan uyarılar ve
garanti koşullarını okumanız, santralınızın uzun ömürlü kullanımının sağlanması
açısından önemlidir.
İyi çalışmalar dileriz,
KAREL A.Ş.
i
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
1
GENEL TANIMLAMALAR
2
NUMARALAMA PLANI
3
KISALTMALAR
4
PROGRAMLAMA KONUMU
5
Programlama Konumuna Giriş:
5
Programlama Konumundan Çıkış:
5
Program Girişi:
5
GENEL SANTRAL PROGRAMLARI
7
Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımları İçin):
7
Sistem Tablolarını Sıfırlama:
8
Şehirlerarası / Milletlerarası Ön Kodu:
9
Otomatik Gece Servisi:
9
Otomatik Paralel Operatör:
10
Haftalık Otomatik Servisler:
10
Röle Kontrolü:
11
Kabinet Zili Kontrolü:
12
Röle Çekili Kalma Süresi:
12
Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi):
13
Dış Hatta Çatalaltı:
13
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi:
13
Dış Hat Eşit Yük Dağılımı:
14
Park Edilmiş Hattı Geri Alma Yöntemi:
15
DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı:
15
Kodlu Arama Şifreleri:
16
DTMF Çatalaltı Süresi:
17
DTMF Arama Parametreleri:
17
Minimum Ücretlendirme Yolu:
18
LCR Kontrolü:
22
Dış Hat Otomatik Kontrol (Sadece Operatör):
22
DTMF Süreleri:
23
DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri:
23
Kapanma Tonu Algılama:
24
DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi:
25
Kutup Değişikliği Algılayıcı Filtre:
25
Ton Algılayıcı Bant Genişliği:
27
Uzaktan Dış Hat Erişiminde Şifre Girme Süresi:
28
ii
Zil Algılama Filtresi:
28
Çatalaltı Flash Süresi (Min/Max):
29
ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR
30
Sistem Yetkilisi:
30
Dış Hat Yetki Seviyesi:
30
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu:
31
Kısıtlı Numara Arama Yetkisi:
32
Abone Dış Hat Erişim Grubu:
33
Dış Hat Erişim Grupları:
33
Abone PBX Grubu:
35
PBX Grup Parametreleri:
37
“*”, “#” Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi:
38
Araya Girme Yetki Seviyesi :
39
Otomatik Arama / Konferanslı Araya Girme Yetkileri:
40
Dış Hat Çağrısı Yakalama / Çağrı Yönlendirilme Yetkileri:
40
Dış Hat Konuşma Süresi:
41
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması:
41
Paralel Operatör:
42
Acil Hat:
43
Aramalı Acil Hat :
44
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone:
45
Diyafon Çalma Abonesi:
45
Otel Odası Tanımlama:
46
Otel Odası Arama İzni:
47
Kontör Hesabı:
47
Abone CID Modu:
48
DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR
49
Dış Hat Açma/ Kapama:
49
Dış Hatlarda Süre Kısıtlaması:
50
Dış Hat Parametreleri:
51
Dış Hat PBX Grubu:
53
DISA / Robop Dış Hat Seçimi:
54
Dış Hat Ses Seviyesi:
55
ESNEK NUMARALAMAYA İLİŞKİN PROGRAMLAR
56
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu:
56
Abone Erişim Kodu:
57
Rakam Değeri Değiştirme:
58
Servis Erişim Kodu:
60
Abone Erişim Kodlarını Sıfırlama:
61
iii
Esnek Numaralama Sonlandırma:
61
Erişim Tablosu Kaydetme:
62
Erişim Tablosu Yükleme:
62
ÖZET:
62
‘8’ Kodu Kullanılamaz Hale Geldiğinde :
62
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Başlangıç durumunu takiben):
63
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Mevcut bir plan var iken):
63
Mevcut Bir Numaralama Planında Değişiklik Yapmak İçin :
64
Esnek Numaralandırmayı Devre Dışı Bırakmak İçin :
64
Erişim İle İlgili Bir Problem Durumunda :
64
ÇAĞRI KAYITLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR
65
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi:
65
Ücret Çarpanı:
66
Çağrı Kayıt Süre Filtresi:
67
Çağrı Kayıt Özel Parametre:
68
Dış Hat Kutup Değişikliği Algılama:
69
Tarife Tablosu:
70
Çağrı Kayıt Ortamı ve Statüsü:
71
Çağrı Kayıt Sayacı Sıfırlama (Sadece Operatör):
72
Çağrı Kayıt Dışı Abone/Dış Hat:
72
ISDN DIŞ HAT PROGRAMLAMA
73
ISDN Dış Hat İşaretleme:
74
DDI Numara Sabit Bölüm/MSN Numara Tanımlama:
75
MSN Numara Karşılaştırma:
76
Çalma Abonesi Tanımlama:
77
Karta Genel Parametreler:
80
Kanala Özel Parametreler:
81
UZAKTAN PROGRAMLAMA
82
Uzaktan Programlama Moduna Giriş:
82
Uzaktan Programlama Özelliğini Kullanacak Programcı İçin Önemli
Notlar:
83
Uzaktan Programlama Modundan Çıkış:
85
iv
MS Serisi Programlama Kılavuzu
GİRİŞ
MS serisi santralların çalışmasına ilişkin pek çok parametre sistemlerin zengin
yazılım yapısı sayesinde müşteri taleplerine uygun olarak değiştirilebilmektedir. Bu
değişiklikler program kodları ile yapılır.
Sistemlerin programlanması sadece sistem yetkilisi
(başlangıçta sistemin ilk
abonesi) abone telefonundan yapılabilir. Programlama ile, sistem yetkilisi olarak
farklı bir abone atanabilir.
Sistemler normal çalışma konumunda iken programlanamaz. Öncelikle sistem
yetkilisinin sistemi programlama konumuna alması gerekir. Programlama
konumuna alınan sistemde tüm parametre değişiklikleri yapıldıktan sonra, yapılan
değişiklikler hafızaya kaydedilmeli ve daha sonra da sistem programlama
konumundan çıkarılmalıdır. Sistemde yapılan değişiklikler hafızaya kaydedilmezse,
herhangi bir elektrik kesintisi sonucunda tüm parametreleri yeniden
programlamak gerekir.
Program kodlarının yapısı standarttır. Tüm programlar için bir program kodu ve
ardından gelen parametre kodları mevcuttur. Bu parametreler ile ilgili detaylar
ilgili programların anlatımında verilmiştir. Ancak burada vurgulanması gereken
önemli noktalardan bir tanesi abone ve dış hat erişim kodlarıyla ilgilidir. Pek çok
programda parametre olarak abone ya da dış hat erişim kodu girilmesi gerekir.
Santralların özelliklerine göre değişiklik gösteren abone ya da dış hat erişim
kodlarının basamak sayılarına dikkat edilerek girilmesi önemle tavsiye edilir.
Bu kılavuzun ilerideki sayfalarında MS serisi santral sisteminin değişik
kullanımlarına ilişkin program kodları gruplanmış olarak verilmiştir. Buradaki
amaç, programlayıcının ilgili gruba ilişkin programları kolayca bulması ve aynı
zamanda kavramsal bütünlüğün sağlanmasıdır.
Santralın programlamasına başlamadan önce aşağıdaki tüm programların
okunması ve programlama sırasında girilecek tüm kodların programlamaya
başlanmadan önce belirlenmesi tavsiye edilir. Ayrıca sistem yetkilisi telefonundan
girilebilecek olan tüm programlar Net-Konsol (ADMIN) bilgisayar programı ile
bilgisayardan da girilebilir, ki bu yöntem telefondan program girmekten çok daha
kolaydır.
1
MS Serisi Programlama Kılavuzu
GENEL TANIMLAMALAR
Bu kılavuzda programlara ait açıklamalar sabit bir formatta verilmiştir:
Başlık Satırı: Programın adı verilmiştir. Bu kısımda bazı santralların programı
desteklemediğinden de bahsedilmiştir ve adı geçen santral için bu program yoktur.
Tanımlama: Programın kısa açıklaması verilmiştir. Bazı programlarda bu bölüm,
gerekli açıklamalar ve parametre tanımların içinde verildiği için atlanmıştır.
Program Kodları: Bazı abone veya dış hat parametreleri iki alternatif yolla
programlanabilirler. Bunlardan biri, bir tek hat
(abone veya dış hat) için
programlama, diğeri ise hat grubunun programlanmasıdır. Böylelikle bir abone
veya bir dış hatta ait parametreler tek tek veya bir grup kapsamında
programlanabilirler. Bir programın grup programlama kodu [9] ile gösterilmiştir.
Programda verilen konumda “9” tuşlanırsa, girilen parametreler girilmiş olan
abone ya da dış hat numarasından başlayarak en son abone ya da dış hatta kadar
aynı olacak şekilde bir defada programlanır.
Parametreler: Programlara ait parametreler tanımlamalarıyla verilmiştir. Bazı
parametreler önceki parametrelerin belli değerleri için girilen
“şartlı”
parametrelerdir. Bu şartlı parametreler “{“, “}” parantezleri içinde verilmiştir.
İptali: Verilen programları iptal edecek kodlar tanımlanmıştır. Bu bölümün sadece
ilgili program farklı aktifleme ve iptal kodlarına sahip olduğunda kullanıldığına
dikkat ediniz.
Başlangıç Değeri: Program parametrelerinin fabrika çıkışı başlangıç değerleri
verilmiştir.
Notlar: Programa ait ek kısıtlama, uyarı ve bilgiler verilmiştir.
2
MS Serisi Programlama Kılavuzu
NUMARALAMA PLANI
MS serisi santralları fabrika çıkışı olarak, kapasite yapılarına ve özelliklerine göre
değişen farklı numaralandırma planlarına sahiptirler. Bu farklılıklara göre,
aşağıdaki tablodan hangi santralın nasıl bir numaralandırma planına sahip olduğu
görülebilir.
Programlama esnasında bir abone veya dış hat numarasının belirtilmesine ihtiyaç
duyulduğunda o abone veya dış hat numarasının en son değerini girmek gereklidir.
Santral
Kapasite
Dış Hat
Abone
Esnek
Numaraları
Numaraları
Numaralama
MS26C
2 dış /6 iç hat
01…02
11…..16
-
8 port
MS38C&MS38S
4 dış / 8 iç hat
01….04
11….18
-
MS38-ISDN
1 ISDN dış hat/8 iç hat
01….02
11….18
-
10 port, azami 12 port
01….04 (G)
11….22 (G)
MS48&MS48S&
4 dış hat/12 iç hat
01….04
11….22
+
MS48C
16 port, azami 48 port
01….12 (G)
111….150 (G)
MS48-ISDN
2 ISDN dış hat/12 iç hat
01….04
11….22
+
16 port, azami 48 port
01….12 (G)
111….150 (G)
MS128
0 dış hat/0 iç hat
01….20 (G)
111….234 (G)
+
(başlangıç kapasitesi)
Azami 128 port
MS224
0 dış hat/0 iç hat
01….28 (G)
1111….1310
+
(başlangıç kapasitesi)
(G)
Azami 224 port
G: Genişleme modülü
Genişleme modülleri takılarak farklı kapasiteler elde edilebilir ve numaralandırma
planı verilen aralıklar içinde değişebilir.
Esnek Numaralandırma olan santrallarda abone numaraları en az 1, en fazla 4
basamaklı olacak şekilde değiştirilebilir.
3
MS Serisi Programlama Kılavuzu
KISALTMALAR
Aşağıdaki tabloda bu kılavuz içerisinde kullanılan kısaltmaların anlamları
verilmiştir.
DP
Darbe Tuşlamalı (Dial Pulse)
DTMF
Ton Tuşlamalı (Dual Tone Multi Frequency)
DISA
Direkt İç Arama (Direct Inward Subscriber Access)
Robop
Robot Operatör
T.O.
Yerel Telefon Operatörü (Central Office)
DDI
Direct İç Arama (Direct Dialing In)
MSN
Çoklu Abone Numarası (Multiple Subscriber Numering)
EVM
Sesli Mesaj Modülü (Voice Mail Module)
PABX
Telefon Santralı (Private Automatic Branch Exchange)
LCR
Minimum Ücretlendirme Yolu (Least Cost Routing)
4
MS Serisi Programlama Kılavuzu
PROGRAMLAMA KONUMU
Programlama Konumuna Giriş:
877777
MS serisi santralları programlama konumuna almak için sistem yetkilisi
telefonundan bu kodun çevrilmesi şarttır. Aksi halde, santral çevrilen program
kodlarını kabul etmeyecek ve programcıya hata tonu verecektir.
Notlar
1. Programlamanın yapılacağı telefon, santralın ilk abonesi olan 11(11) numaralı
telefondur. Bu atama programlama yoluyla değiştirilebilir. Sistem programlama
moduna sokulduğunda eğer santrala bağlı bir Karel Aksesuarı (OP48, OP48-H,
DSS40, DSS10 Modülleri) varsa bu modülün Meşguliyet Panosu üzerindeki “Pr”
LED’i ışımaya başlar.
2. Telefon Kilitleme (837) özelliği ile kilitlenen telefon üzerinden program girişine
izin verilmez.
Programlama Konumundan Çıkış:
877778
Santralın programlanması bittikten ve de tüm yapılan değişiklikler hafızaya
kaydedildikten sonra santral mutlaka programlama konumundan çıkarılmalıdır. Bu
kod tuşlanmadığı takdirde, bir süre sınırlaması olmadığından sistem sürekli
programlama modunda kalacaktır.
Program Girişi:
Programlama konumuna alınan santralda programcı
1 dakika süreyle hiçbir
program kodu girmezse santral otomatik olarak programlama konumundan
çıkacaktır. Bu durumda santral tekrar programlama konumuna alınmalı, varsa ek
programlar girilmeli ve daha sonra kodla programlama konumundan çıkılmalıdır.
Bu sıra takip edilmez ise santralda parametre kayıpları söz konusu olabilir.
Program girişinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, parametre girişlerinde
parametreleri doğru uzunlukta girmektir. Aksi takdirde program etkili olamayacağı
gibi bazı durumlarda da yanlış giriş yapılmış olabilir; bu da sistemin istenilen
şekilde çalışmamasına sebep olur.
5
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Bu yüzden program tanımlamalarında belirtilen parametre uzunluklarına kesinlikle
dikkat edilmelidir. Tanımlama kısımlarında da görüleceği gibi, bazı parametrelerin
uzunlukları değişken olabilir. Bu tür parametreler eğer en fazla basamak sayısı
olarak belirtilen uzunluktan daha kısa girilecekse mutlaka
“*” tuşu ile
sonlandırılmalıdır. Bu sebepten programlamanın bir ton tuşlamalı (DTMF) telefon
kullanılarak yapılması gerekir. Santral daha önce programlandıysa, programlamayı
yapan abone telefonuna
“*” tuşunu kullanma yetkisi verilmemiş olabilir. Bu
durumda programlamayı yapacak olan Sistem Yetkilisi abonenin öncelikle
kendisine bu tuşu kullanma yetkisi vermesi önemle tavsiye edilir.
Program girişi doğru yapıldığında ahizeden çevir sesi, yanlış yapıldığında hata tonu
duyulacağı unutulmamalıdır. Hata tonu alındığı durumda ilgili program kodu
yeniden girilmelidir.
6
MS Serisi Programlama Kılavuzu
GENEL SANTRAL PROGRAMLARI
Ülke Seçimi (Sadece İhracat Yazılımları İçin):
Santralın kullanıldığı ülkeye özel bazı
parametrelerin
santralda
aktif
olmasını
sağlar.
8009 P
Parametreler
P
:
0
Standart parametreler
:
1
Yunanistan
:
2
Polonya ve Pakistan
:
3
Portekiz
:
4
İspanya
:
5
Rusya, Kırım, Gürcistan
:
6
Romanya
:
7
İran
:
8
Güney Afrika Cumhuriyeti
:
9
Hindistan
Başlangıç değeri
P=0’dır.
Notlar
Bu program diğer programlara göre özel bir statüye sahiptir. Bu program ile ilgili
ülke parametresi seçildikten sonra programın etkinlik kazanması için santralın
7459 kodu ile resetlenmesi (başlangıç durumuna getirilmesi) gerekir. Bundan sonra
yapılacak resetlerde ise bu parametre kaybolmaz.
7
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Sistem Tablolarını Sıfırlama:
Sisteme ait farklı parametre tablolarının başlangıç konumlarına getirilebilmelerini
sağlar.
745 P
Parametreler
P
:
0
Tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluşturma, EVM
kullanım, çağrı yakalama ve yönlendirme yetkilerini başlangıç
durumuna getirir.
:
1
Dış hat parametreleri ve dış hat servis ve sinyalleşme durumlarını
başlangıç durumuna getirir.
:
2
Abone Dış Hat Erişim ve Dış Hat Erişim Grup parametrelerini
başlangıç değerlerine getirir.
:
3
Tüm abone gündüz konumu yönlendirme parametrelerini
başlangıç durumuna getirir
:
4
Tüm abone gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece konumu
PABX parametrelerini başlangıç durumuna getirir.
:
5
Tüm abone acil hat parametrelerini başlangıç konumuna getirir.
:
6
Tüm dış hat yönlendirme parametrelerini başlangıç durumuna
getirir.
:
7
Tüm abone programlı tuş parametrelerini başlangıç durumuna
getirir.
:
8
Tüm sistem parametrelerini başlangıç değerlerine getirir. Özel ve
ortak hafızadaki numaralar silinmez.
:
9
Tüm sistem ve kullanıcı parametrelerini başlangıç değerlerine
getirir. (Reset) Özel ve ortak hafızaya girilmiş olan numaralar silinir.
Notlar
1.
Santralınızı kısmen veya tamamen yeniden programlamak istediğinizde bu
özelliği kullanabilirsiniz.
2.
Herhangi bir arıza durumunda bu kodlardan herhangi birisini kullanmadan
önce, 744 ile sistem parametrelerini tekrar yükleyerek arızanın devam edip
etmediğine bakınız. (744 kodu sadece operatör tarafından tuşlanabilir.)
8
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Şehirlerarası / Milletlerarası Ön Kodu:
Şehirlerarası ve Milletlerarası yapılacak dış hat çağrılarında çevrilecek ön kodun
tanımlanmasını ve çağrı kayıt bilgilerinin de bu doğrultuda hazırlanmasını sağlar.
800019 P
Parametreler
P
:
0
Şehirlerarası ön kod “0”, milletlerarası ön kod “00”dır.
:
9
Şehirlerarası ön kod “9”, milletlerarası ön kod “99”dur.
Başlangıç Değeri
P=0’dır.
Notlar
Bu programın parametreleri ihracat epromunda kullanılan ülke parametresine
göre farklılıklar arzedebilir.
Otomatik Gece Servisi:
Sistemin hergün önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak gece moduna
girmesini veya gece modundan çıkmasını sağlar.
883 SSDD1 SSDD2
Parametreler
SSDD1
:
Gece servisinin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
SSDD2
:
Gece servisinin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
İptali
883*
Başlangıç Değeri
883 kodlu program aktif değildir.
9
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Otomatik Paralel Operatör:
Sistemde hergün önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak paralel
operatörlerin aktiflemesini veya devreden çıkmasını sağlar.
884 SSDD1 SSDD2
Parametreler
SSDD1
:
Paralel operatörlerin otomatik olarak devreye alınacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
SSDD2
:
Paralel operatörlerin otomatik olarak devreden çıkacağı saat ve dakika
Format : Saat (00-23) Dakika (00-59)
İptali
884*
Başlangıç Değeri
884 kodlu program aktif değildir.
Haftalık Otomatik Servisler:
Gece modu, paralel operatör ve/veya Robop’nun haftanın istenilen günü boyunca
aktif olması seçeneğini sunar.
8098 S G N
Parametreler
S
:
1
Gece Servisi
:
2
Paralel Operatör
:
3
Robop
G
:
0
Cumartesi
:
1
Pazar
:
2…6
Pazartesi….Cuma
N
:
0
Servis gün boyunca aktif değildir.
:
1
Servis gün boyunca aktiftir.
10
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Başlangıç Değeri
Bütün günler ve bütün servisler için N = 0’dır.
Notlar
Otomatik Gece Servisi/Otomatik Paralel Operatör/Otomatik Robop programları
girildiğinde Haftalık Servisler geceyarısında devre dışı kalmaz, Otomatik Gece
Servisi/Otomatik Paralel Operatör/Otomatik Robop programlarının bitim süresine
kadar aktif olarak kalırlar.
Röle Kontrolü:
Santral üzerinde harici birtakım cihazların kontrolünde kullanılabilecek olan
rölenin işlevinin belirlenmesini sağlar.
809 P
Parametreler
P
:
1
Harici zil kontrolü
:
3
Harici anons sistemi kontrolü
:
6
Harici müzik kaynağı kontrolü
:
7
Otomatik kapı kontrolü
Başlangıç Değeri
P=7’dir.
Notlar
1.
P=1 seçiliyken, röle dış çağrılar ile paralel çalışır. Herhangi bir dış çağrı geldiği
zaman röle telefon kadansında çeker, bırakır.
2.
P=3 şeçiliyken, aboneler tarafından diyafon ile görüşme kodu tuşlandığında
röle çektirilir ve görüşme bitene kadar çekili kalır.
3.
P=6 seçiliyken, dış hat görüşmesi bekletmeye alındığında röle çektirilir ve hat
geri alınana kadar çekili kalır.
11
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Kabinet Zili Kontrolü:
MS128 ve MS224 için bu program geçerli değildir.
Santral üzerinde bir kabinet zili bulunur ve dış hattan çağrı geldiğinde bu kabinet
zilinin de çalması sağlanır.
809 P
Parametreler
P
:
0
Kabinet zili çalar
:
2
Kabinet zili çalmaz
Başlangıç Değeri
P=0’dır.
Notlar
1. Kabinet zili aktiflendiğinde dış hatlardan gelen çağrılar için kabinet zili de çalma
abonesi ile aynı ritimde çalar. Bu genellikle gürültülü ortamlarda telefonun zil
seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanışlıdır.
2. MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN santrallarında, bu zil santralın üzerinde
değil, operatöre bağlanan özel telefon setinin içindedir.
Röle Çekili Kalma Süresi:
Sistemde, kapı otomatını kontrol etmek amaçlı kullanılabilecek röle sisteminin ne
kadar süre ile aktif olacağının belirlenmesini sağlar.
8094 T
Parametreler
T
:
01...99 x 0.1 saniye cinsinden röle çekili kalma süresi
Başlangıç Değeri
T=10’dur.
12
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi):
Parkedilen çağrıların ne kadar süreyle park edilmiş olarak bekleyeceğinin
belirlenmesini sağlar.
8082 T
Parametreler
T
:
03 ... 25 x 10 saniye cinsinden çağrının parkta bekleme süresi
Başlangıç Değeri
T = 06’dır.
Dış Hatta Çatalaltı:
Abonelerin dış hat görüşmeleri sırasında yapacakları dış hatta çatalaltının süresinin
belirlenmesini sağlar.
8099 T
Parametreler
P
:
02 ..20
Dış hatta yapılan çatallatı süresi (saniyenin 10’da biri cinsinden)
Başlangıç Değeri
P=06’dır.
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi:
Gelen bir çağrının bu kodla belirlenen süre içinde cevaplanmaması durumunda
santral tarafından otomatik olarak beklemeye alınmasını sağlar.
8089 T
Parametreler
T
:
01...99
T saniye sonra cevaplanmayan çağrı otomatik olarak beklemeye
alınır.
:
00
Otomatik Bekletme aktif değildir.
13
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Başlangıç Değeri
T = 00’dır
Notlar
1. Operatörün meşgul olduğu zamanlarda gelen bir dış hat çağrısı T sn sonra
otomatik olarak cevaplanır ve müzik bağlanır (müzik olmadığı durumlarda,
bekleme tonu bağlanır). Başlangıçta otomatik bekletme özelliği girilmemiştir.
2. Bekletmeye alınan dış çağrılar operatör ya da çalan abonenin sırasındadırlar.
3. Eğer sistem yetkilisi tarafından EVM modülü üzerine bekletme mesaj kaydı
yapılmışsa dışarıdan arama yapan kişi önce bu mesajı alır daha sonra müziği
ya da bekleme tonunu duyar.
Dış Hat Eşit Yük Dağılımı:
Normal durumda abonelerin dış hat erişimlerinde servise açık olan en büyük
numaralı dış hattan başlanarak abonelere boş bulunan ilk dış hat tahsis edilir. Bu
program, tüm dış hatların eşit sayıda kullanılmasına ve bu sayede de faturaların
orantılı olmasını sağlar.
8027 P
Parametreler
P
:
0
Dış hatlarda eşit yük dağılımı yoktur.
:
1
Dış hatlarda eşit yük dağılımı vardır.
Başlangıç Değeri
P=0’dır.
14
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Park Edilmiş Hattı Geri Alma Yöntemi:
Operatör ya da özel telefon seti kullanıcılarının park ettikleri çağrıları geri alırken
kullanacakları yöntemin belirlenmesini sağlar.
808 P
Parametreler
P
:
0
Abone park ettiği dış hatları önce 4, ardından da geri almak istediği
dış hattın numarasını (01’den 20’ye kadar) tuşlayarak geri alabilir (dış
hat seçmeli)
:
1
Abone park ettiği dış hatlardan en uzun süredir parkta olanı sadece 4
tuşlayarak geri alabilir (zaman seçmeli)
Başlangıç Değeri
P=1’dir.
DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı:
DISA ya da Robop hattan gelen çağrıların operatör ya da çalma abonesine otomatik
olarak aktarılması durumunda ne kadar süre çalacağının belirlenmesini sağlar. Bu
program aynı zamanda DISA/ACD hattan aranan abonenin çalma süresini
belirlemek için de kullanılır.
80823 P
Parametreler
P
:
10…..99
Saniye cinsinden çağrının çalma süresi
Başlangıç Değeri
P=15’tir.
Notlar
1. Bu program 3.11H ve sonrası yazılımlarda çalışır.
2. P ile tanımlanan sürede cevap verilmeyen çağrılar düşer.
15
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Kodlu Arama Şifreleri:
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama
geçerli değildir.
Bu program sayesinde, birtakım telefonların ortak kullanıma sunulduğu
durumlarda, telefonları kullanan kişilerin belirlenebilmesi için kullanacakları
kullanıcı kodu ve şifresinin tanımlanması sağlanır.
8003 K S
Parametreler
K
:
01..99
Kullanıcının 797 kodlu özellikte kullanacağı kod
S
:
000..250
Kullanıcının özel şifresi
Başlangıç Değeri
Herhangi bir şifre tanımlaması yoktur.
Notlar
1. Bu program ile belirlenen kodlar ve şifreler istenilen abonelere verilebilir. Bu
aboneler herhangi bir telefonu kullanarak
797 kodlu müşteri özelliği ile
milletlerarası yetki seviyesi dahilinde görüşme yapabilirler. Bu çağrılar çağrı
kayıtlarda K parametresi aracılığıyla ayırt edilebilir.
2. K = 00 seçilir ise tanımlanan tüm şifreler silinir.
16
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DTMF Çatalaltı Süresi:
Abonelerin çatalaltı yapmak amacıyla “#” tuşuna en az kaç milisaniye basmaları
gerektiğini belirler.
801 A 7 P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Minimum süre 200 milisaniye
1
Minimum süre 80 milisaniye
Başlangıç değeri
P=0’ dır.
Notlar
Çok gerekli değil ise, minimum sürenin 80 milisaniye olarak ayarlanması tavsiye
edilmez. Çatalaltı algılama süresinin kısaltılması, insan sesinden yanlış ton
algılanıp hatalı işlemler yapılmasına sebep olabilir .
DTMF Arama Parametreleri:
Abonenin DTMF telefondan dış hatta yaptığı tuşlamalarda santralın numara
gönderim sisteminin belirlenmesini sağlar.
8088 P
Parametreler
P
:
0
Abonenin tuşladığı rakamlar direkt olarak dış hatta gönderilir.
:
1
Abonenin tuşladığı rakamlar santral tarafında tekrar üretilir ve dış
hatta santralın ürettiği rakamlar gönderilir.
:
2
Dış hattın DP işaretli olduğu durumlarda, abone dış hatta eriştiğinde
aboneye dış hat çevir sesi yerine dahili çevir sesi verilir ve abonenin
tuşladığı rakamlar sistem tarafından yeniden toplanır ve dış hatta
gönderilir. (Sadece ihracat yazılımlarında geçerlidir.)
Başlangıç Değeri
P=0’dır.
17
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Minimum Ücretlendirme Yolu:
Sistem aranan numaraların kontrol edilmesini sağlayarak, yapılan aramalarda en
ekonomik yolun bulunmasını sağlar. Bu program ile
40 farklı minimum
ücretlendirme yolu tanımlanabilir.
Dahili bir abone 9 ile dış hatta çıkmak istediğinde, dış hat çevir sesi yerine dahili
çevir sesi alır. Sistem tuşlanan numaraları önceden program ile girilen ön kod
tablosu ile karşılaştırır ve eşleştirirse, programla belirlenen en ekonomik yolu baz
alarak hesaplama yapar. Bu eşleşme yapıldıktan sonra dış hat seçilir (programla
belirlenen ya da herhangi bir boş hat) ve en fazla 6 rakamlı ön kod aranan dış hat
numarasının önüne eklenir ve bu numara dış hattan aranır. Eğer çevrilen rakamdan
sonra eşleşme gerçekleşmezse herhangi bir boş dış hat verilir ve numara
gönderilir. (3.10B versiyondan itibaren aynı çalışma prensibi seçerek alınan hatlar
içinde geçerlidir.)
18
MS Serisi Programlama Kılavuzu
UYARI:
Eğer ülkenizde birden fazla farklı ücretlendirme yapan işletmeler yoksa bu
programın kullanılması önerilmez.
8006 L Y P R S T U V
Parametreler
L
:
01..40
Satır numarası
Y
:
Kontrol amaçlı “yollanmayan” ön kod (En az 2 haneli olabilir daha az
girildiğinde # ile 2 basamağa tamamlanmalıdır.)
P
:
Kontrol amaçlı ön kod ( En fazla 6 haneli olabilir daha az girildiğinde # ile
6 basamağa tamamlanmalıdır.)
R
:
Çevrilen numaranın önüne eklenecek ön kod (En fazla 6 haneli olabilir
daha az girildiğinde # ile 6 basamağa tamamlanmalıdır.)
S
:
P ile tanımlanan ön kod ile başlayan numaraların gönderileceği dış hat
numarası (bu dış hattan çevrilen numaralara da ön kod eklenebilir)
T
:
Programın aktif olacağı saat aralığı
Format : (00..23) Başlangıç saati (00..23) Bitiş saati
U
:
0..6
Program Cumartesi,.. Cuma günü aktiftir.
7
Program haftaiçi günleri aktiftir.
8
Program hafta sonunda aktiftir.
V
:
000..250
Karşılaştırmada baz alınacak birim ücretlendirme zaman
aralığı
İptali
8006 00
Başlangıç Değeri
Aktif değildir.
Notlar
1. Y için girilen rakamlar 2 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda #
basılır.
2. P için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda
# basılır.
19
MS Serisi Programlama Kılavuzu
3.
R için girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayıda
# basılır.
4.
Aynı dış hat numarası farklı yollarla aranmak istendiğinde “Y” parametresi
kullanılır. Sistemde yapılan bu tanımlama sayesinde aboneler aramalarını farklı
rotalar kullanarak yapabilir. Bu ayırıcı ön kodlar sadece rotayı belirlemek için
kullanılır, dış hatta gönderilmezler. Örneğin aşağıdaki kodlar girilirse:
1)
8006 01 ## 0##### ###### 01 *
2)
8006 02 9# 0##### ###### 02 * (Y=9)
3)
8006 03 99 0##### ###### 03 * (Y=99)
- Abone eğer “9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666 77
88” numarasını 01 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 1. LCR
satırını kullanarak gönderir.
- Abone eğer “9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666
77 88” numarasını 02 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 2. LCR
satırını kullanarak gönderir.
- Abone eğer “9 9 9 0 555 666 77 88” tuşlar ve beklerse, sistem “0 555 666
77 88” numarasını 03 nolu dış hattan Yerel Santral Operatörüne 3. LCR
satırını kullanarak gönderir.
5.
Abonelerin çevirdiği numaraların ilk 6 basamağı kontrol edilir. İlk 6 basamakta
LCR’de girilmiş olan 6 basamaklı kontrol amaçlı ön kodlardan hiçbiri çevrilen
numarayla aynı değilse ilk 5 basamak kontrol edilir ve LCR tablosunda bu ilk 5
basamağa uyan 5 basamaklı kontrol amaçlı ön kod aranır. Eğer eşleşme
bulunamazsa bu kontrol çevrilen numaranın ilk basamağına kadar gider ve ilk
basamak da hiç bir LCR ön koduna uymuyorsa abonenin çevirdiği numara
başına başka hiçbir numara eklenmeden boş olan bir dış hatta yollanır.
Aboneler çevirdikleri son numaradan sonra 3 saniye beklerlerse o ana kadar
çevirmiş oldukları numaralar LCR tablosu ile kıyaslanır. Örneğin:
8006 01 4##### 09## *
8006 02 42#### 0532 *
8006 03 423### 0542 *
8006 04 4231## 0562 *
8006 05 0##### 0535 *
Abone 433263 çevirirse başına 09, 42 çevirip 3 saniye beklerse başına 0532,
4231 çevirip beklerse başına 0562, 018 çevirip beklerse başına 0535 eklenir.
567 çevirip beklerse sistem abonenin 3 numara daha çevirmesini bekler ve
başına bir şey eklemeden dış hatta gönderir.
20
MS Serisi Programlama Kılavuzu
6. Y parametresi“#” çevrilerek boş geçilebilir.
7. S “#” çevrilerek geçilirse boş olan dış hat kullanılır.
8. T “#” ile geçilirse program için herhangi bir zaman kısıtlaması olmaz.
9. U “#” ile geçilirse program için herhangi bir gün kısıtlaması olmaz.
10. V “#” ile geçilirse bunun anlamı programda en ucuz yolun kullanılmasıdır.
Burada girilen 000-250 arasındaki değer ne kadar büyük olursa o kadar ucuz
anlamına gelir.
11. 9 çevrildikten sonra sistem hangi hattı kullanacağını bilmediği için bütün hatları
kontrol eder ve eğer kullanılacak hat meşgul ise meşgul tonu verir. Hiç bir hat
açık değilse ya da abonenin yetkisi yoksa hatalı işlem tonu alınır. Program
aktiflendiği zaman 8088 programı otomatik olarak 1 parametre değerini alır.
12. Eğer ortak ya da özel hafızadan aranan numara P değişkeni ile tanımlı ise önüne
Q ile tanımlanan numaralar eklenir. Eğer otomatik arama ile aranan numara P
değişkeni ile tanımlı ise önüne R ile tanımlanan numaralar eklenir.
13. Yetkisi şehir içi arama olan bir aboneye 80070122 girilirse, ve 8006 01 34##122#
girilirse 9 çevrilip dış hatta çıkıldığında ilk önce P değişkenine yani 34’e bakıldığı
için abone arama yapamaz.
14. #9 hat tazeleme program aktif iken çalışmaz.
15. Programda tanımlanan dış hat (S parametresi) servis dışı ya da meşgul ise 8050
kodu ile aynı PBX gruba dahil edilmiş diğer dış hatlar kullanılarak arama yapılır.
Örneğin LCR programı için kullanılan 01 nolu dış hat ile 02 nolu dış hat aynı PBX
grupta ise ve 01 nolu dış hat meşgul ya da servis dışı ise aramalar PBX gruptaki
ilk müsait dış hat üzerinden yani 02 nolu dış hat üzerinden yapılır.
16. Dış hat numaraları gönderilmeden önce dış hat transfer edilemez.
17. Dış Hat Yönlendirme (835) programı LCR programından etkilenmez.
18. DID hattan 9 + şifre ile dış hat alma programı LCR programı ile tanımlanan
rotaları kullanabilir. Aynı şekilde kutup değişikliği aktiflenmiş DISA hattan
erişim sağlanmış ise LCR rotaları bu tarz aramalar için de kullanılır.
21
MS Serisi Programlama Kılavuzu
LCR Kontrolü:
8006-kodlu Minimum Ücretlendirme Yolu programı ile tanımlanan LCR
parametreleri bu programla aktif ya da pasif hale getirilebilir.
8006 9 P
Parametereler:
P
:
0
LCR parametreleri aktif (LCR açık)
:
1
LCR parametreleri aktif değil (LCR kapalı)
Dış Hat Otomatik Kontrol (Sadece Operatör):
Dış hattın servis ve işaretleşme durumunun santral tarafından otomatik olarak
tespit edilmesini sağlar.
827 veya 747
Notlar
1.
Bu kod dış hatlar üzerinden devam etmekte olan çağrı varken kullanılırsa dış
hatlar otomatik olarak kontrol edilmeye başlanacağından konuşma kesilir.
2.
Bu program aktiflendiğinde santral 01 numaralı dış hattan başlayarak en yüksek
numaralı dış hatta kadar aşağıdaki kontrolleri yapar:
-
Dış hatta çıkılır ve çevir sesi var mı yok mu kontrol edilir.
Eğer çevir sesi yoksa:
-
Hat daha önceden servise açık olarak programlandıysa durumu
sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde değiştirilir.
-
Diğer durumlarda hat servise kapatılır.
Eğer çevir sesi varsa:
-
Hat daha önceden sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde
programlandıysa durumu sadece gelen çağrılara hizmet verecek
şekilde kalır.
-
Diğer durumlarda servise açılır.
-
Ardından bir sinyalleşme testi ile hattın sinyalleşmesi DP ya da DTMF
olarak ayarlanır.
22
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DTMF Süreleri:
Dış hatta gönderilen DTMF sinyallerinin uzunluğunun (Ton/ON) ve DTMF sinyaller in
arasındaki bekleme süresinin (Sessizlik/OFF) programlanmasını sağlar.
8776 4 01 P R
Parametreler
P
:
02…25
Ton (ON) süresi = P x 20 milisaniyedir.
R
:
07…25
Sessizlik (OFF) süresi = R x 20 milisaniyedr.
Başlangıç Değeri
P = 05 (100 msn) ve R = 07 (140 msn)’dir.
Notlar
1.
8776 4 01 * tuşlandığında süreler başlangıç değerlerine döner.
2. Bu program abonelerin tuşladıkları DTMF numaraların santral tarafından tekrar
üretilerek dış hatta gönderildiği durumda kullanılır. Abonelerin tuşladığı
numaralar direkt olarak dış hatta gönderiliyorsa bu programın bir etkisi yoktur.
DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri:
Bu program sayesinde DTMF algılama ON ve OFF süreleri programlanabilir. Bu
süreler, gelen DTMF sinyallerinin algılanabileceği ON/OFF sürelerini
tanımlamaktadır. Süreler eğer gerekenden fazla artırılırsa sistem çevrilen
basamakları düzgün olarak algılamayabilir ve çevrilen DTMF basamakları sistem
tarafından yeniden üretildiği için basamakları hatta yanlış gönderebilir ve çağrı
kurulamaz.
8776 4 11 P R
Parametreler
P
:
1…5
ON süresi = P x 20 milisaniyedir.
R
:
1…5
OFF süresi = R x 20 milisaniyedr.
Başlangıç Değeri
P (ON süresi) = 2 (40 ms) ve R (OFF süresi) = 3 (60 ms)’dir.
23
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1.
8776
4
11* tuşlandığında DTMF Algılayıcı ON/OFF Süreleri başlangıç
değerlerine döner.
2.
Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.
Kapanma Tonu Algılama:
Bu program ile sistemde bir dış hat - dış hat bağlantısı ya da dış hat yönlendirme
özellikleri kullanılıyorken taraflardan biri kapattığında şebeke tarafından verilen
tonunun algılanması sağlanır.
8776 4 02 P
Parametreler
P
:
0
Santral dış hat-dış hat bağlantısında tarafların kapattığını anlayıp
hatları düşürebilmek için ton kontrolü yapar. (Ton Algılama Aktif)
:
1
Santral dış hat-dış hat bağlantısında ton kontrolü yapılmaz. (Ton
Algılama Aktif Değil)
Başlangıç Değeri
P = 0’dır. Hatta ton algılama aktiftir.
Notlar
1.
P = 1 girildiğinde, taraflar görüşmeyi sonlandırsalar bile hatlar 3 dakika sonra
düşer. Görüşme sonlandığı anda hatta bulunan ton algılanmaz.
2.
P = 0 girildiğinde ton algılama başlangıç değerine döner ve hatlar görüşme
bittikten 15 saniye sonra düşer.
24
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi:
Bu program ile dış hatta DTMF sinyallerin santral tarafından üretilip gönderildiği
durumlarda (LCR devredeyken de bu durum aktiftir), belirlenen süre sonunda
santralın DTMF üretimini bırakması sağlanır.
8776 4 03 P
Parametreler
P
:
1-9
DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi
Başlangıç Değeri
P = 4 saniye
Notlar
1.
8776 4 03 * tuşlandığında DTMF Üretim Modundan Çıkış Süresi başlangıç
değerine döner.
2.
Sistem yeniden üretilen DTMF sinyallerini bu kodla tanımlanan süre bitene
kadar gönderir. Eğer abone tanımlanan bu süre içinde numara çevirmeye
devam ederse, tuşlanan numaralar sistem tarafından yeniden üretilmeden
doğrudan T.O.’ya (Yerel Telefon Operatörüne) gönderilecektir.
Kutup Değişikliği Algılayıcı Filtre:
Bu program ile santral tarafından algılanabilecek kutup değişikliği süresi
programlanabilir. Santral belirlenen süreye göre daha kısa ya da uzun süreli kutup
değişikliklerini algılayamaz.
8776 4 04 P
Parametreler:
P
:
0
Filtre Süresi 20 msn
:
9
Filtre Süresi 200 msn
Başlangıç Değeri::
P = 7 (160 msn.)
25
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notes:
1.
8776 4 04 * tuşlandığında Kutup Değişikliği Algılama süresi başlangıç değerine
döner.
2.
P parametresi 0 ila 9 arasında programlanabilir. Her değerin artma miktarı 20
msn’dir. Eğer P=1 olursa algılama süresi 40 msn, eğer P=5 olursa algılama
süresi 120 msn olacaktır.
3.
Yerel Telefon Operatöründen gelen kutup değişikliği sistem tarafından
algılanamıyorsa bu sürenin düşürülmesi, hatta olmadığı halde kutup değişikliği
sürekli algılanıyorsa bu sürenin yükseltilmesi önerilir.
26
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Ton Algılayıcı Bant Genişliği:
Bu program ile, dış hat- dış hat bağlama ve dış hat yönlendirme özelliğinde
tarafların kapattığını algılamak için ya da sistemde Otomatik Arayıcı özelliği
aktifken otomatik aramayı başlatabilmek için yapılan ton kontrolünde, santralın
algılayaileceği en düşük ve en yüksek frekansların belirlenmesi sağlanır.
8776 4 05 L H
Parametreler:
L
:
01 - 29
En düşük frekans limiti için katsayı aralığı
H
:
02 - 30
En yüksek frekans limiti için katsayı aralığı
Başlangıç Değeri:
- MS48 için
> L=7, H=10
- MS224 için
> L=7, H=12
- MS128 için
> L=10, H=16
- MS38 için
> L=6, H=10
Notlar:
1.
8776 4 05 * tuşlandığında index değerleri başlangıç değerlerine döner.
2.
H parameter değeri (en yüksek frekans) L parameter değerinden (en düşük
frekans) her zaman yüksek olmalıdır.
27
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Uzaktan Dış Hat Erişiminde Şifre Girme Süresi:
Eğer sistemde bir aboneye özel bir dış hat varsa (doğrudan o abone telefonunda
çalacak şekilde programlanmış bir dış hat) ve bu abone “Yerimde Yokum” mesajı
kaydetmişse söz konusu dış hattan arama yaparak kendisine bırakılan mesajları
dinleyebilmesi ya da “Yerimde Yokum” mesajını tekrar kaydedebilmesi için sistemin
verdiği zaman aralığında bir şifre tuşlaması gerekir. Bu programla, sistemin arayan
tarafa şifre girebilmesi için verdiği zaman aralığı tanımlanır.
8776 4 06 S
Parametreler:
S
:
1 - 9
Saniye cinsinden şifre grime süresi
Başlangıç Değeri:
S = 2 saniye
Notlar:
1. Şifre girişini daha kolay kılmak için şifre girme süresinin uzun tutulması tavsiye
edilir.
Zil Algılama Filtresi:
Bu programda minimum algılanabilir zil süresi programlanabilir. Tanımlanan
süreden daha kısa süreli bir zil geldiğinde sistem gönderilen zili algılamaz. Bu
program sayesinde, algılanacak zilin süresi ilgili ülkelerin algılama sürelerine göre
ayarlanabilir. Sürelerin başlangıç değerleri ülke parametrelerine göre değişiklik
gösterebilir.
8776 4 10 R
Parametreler:
R
:
01 - 50
Algılanabilir zil süresi = R x 100 ms
Başlangıç Değeri:
Başlangıç değeri ülkelerin belirttiği değere gore farklılık gösterecektir.
28
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar:
1.
R parametresi 400 milisaniye olarak programlandıysa, sistem 400 msn’nin
altında gelen zilleri algılamaz fakat 400 msn’den daha uzun gelen zilleri algılar.
2.
Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.
Çatalaltı Flash Süresi (Min/Max):
Bu program sayesinde çatalaltı algılama süresi programlanabilir. Min ve Max
parametreleri abonelerin çatalaltı işlemi için basmaları gereken minimum ve
maksimum (en düşük ve en yüksek algılama aralıkları) algılama sürelerini belirler.
8776 4 09 L H
Parametreler:
L
:
01 - 98
Minimum Çatalaltı Flash Süresi = L x 20 ms
H
:
02 - 99
Maksimum Çatalaltı Flash Süresi = H x 20 ms
Başlangıç Değeri:
L= 04 (80 msn) ve H= 37 (740 msn)’dir
Notlar:
1.
8776 4 09* tuşlandığında index değerleri başlangıç değerlerine döner.
2.
Örneğin, L ve H parametrelerinin başlangıç değerleri aktiflenirse, abone 80
milisaniyeden fazla, 740 milisaniyeden az bir süre çatalaltı işlemi yapmak
zorundadır. Eğer çatalaltı işlemi 80 milisaniyeden az olursa sistem DP olarak 1
basamak algılar, eğer 740 milisaniyeden fazla çatalaltıya basarsa sistem hattı
kapatır.
3.
Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.
29
MS Serisi Programlama Kılavuzu
ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR
Sistem Yetkilisi:
Bu kodla, sistemi programlama konumuna sokan, programlama kodlarını giren,
bunları kaydeden ve programlama konumundan çıkışı gerçekleştiren sistem
yetkilisinin değiştirilebilmesi sağlanır.
803 A
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
Başlangıç Değeri
A = 11(11)
Notlar
Sistemin programlanması sadece A numaralı abone tarafından yapılabilir.
Dış Hat Yetki Seviyesi:
Aramaların tipine göre aboneye görüşme izni verilip verilmeyeceğinin
belirlenmesini sağlar. Program gece ve gündüz modlarında ayrı ayrı
girilebileceğinden yetki seviyeleri de gece ve gündüz için farklı tanımlanabilir.
887 A [9] P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Yalnız dahili görüşme yapabilir.
:
1
Dahili, şehiriçi ve kısıtlanmış ortak hafıza araması yapabilir.
:
2
Dahili, şehiriçi, şehirlerarası ve kısıtlanmış ortak hafıza araması
yapabilir.
:
3
Dahili, şehiriçi, şehirlerarası, milletlerarası ve tüm ortak hafıza
numaralarını arayabilir.
:
4
Dahili ve ortak hafıza numaralarını arayabilir.
:
5
Dahili, şehiriçi ve ortak hafıza numaralarını arayabilir
30
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Başlangıç Değeri
Operatör 1, diğer tüm aboneler 0 yetkisine sahiptir.
Notlar
Sınırlı ortak hafıza arama yetkisine sahip olan aboneler sadece bu yetki
çerçevesindeki ortak hafıza numaralarını arayabilirler. Örneğin: Bir abone için yetki
seviyesi
“2” olarak tanımlanmışsa, bu abone ortak hafızadaki şehirlerarası ve
şehiriçi numaraları arayabilir ancak milletlerarası numaraları arayamaz.
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu:
Dış hat aramalarda yetki seviyesine ek kontroller sağlamak amacıyla farklı arama
seviyeleri için aranamayacak/aranabilecek ön kod tanımlamasının yapılmasını
sağlar. Dış hat yetki seviyelerine göre aboneler, ilgili seviyeler için tanımlanmış ön
kodlarla başlayan numaraları arayamazlar/arayabilirler.
8007 P T
Parametreler
P
:
0
Hiçbir abone tarafından aranamaz.
:
1
Gece servisinde hiçbir abone tarafından aranamaz.
:
2
Şehirlerarası kodundan sonra aranamaz.
:
3
Yetkisi şehiriçi olanlar arayamaz.
:
4
Yetkisi şehiriçi olanlar şehirlerarası kodundan sonra arayabilir.
:
5
Yetkisi şehiriçi olanlar sadece
“T” ile başlayan numaraları
arayabilir.
T
:
En az 1 en fazla 3 basamaklı numara
İptali
8008 *
Başlangıç Değeri
Herhangi bir kısıtlama yoktur.
31
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1. Bu programla en fazla
10 adet ön kod girilebilir. Bundan sonra yapılan
denemelerde hatalı işlem tonu alınır.
2. Tabloya girmek istediğimiz numara
3 basamaktan az ise
“*” ile
sonlandırılmalıdır.
3. Örnek: İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir santralda yetkisi şehiriçi olanlar
normal olarak şehirlerarası kodundan sonra hiçbir numarayı arayamazlar,
dolayısıyla Avrupa yakasını da arayamazlar.
80074212 programı ile yetkisi
şehiriçi olanların 212 alan kodlu numaraları arayabilmeleri sağlanır.
Kısıtlı Numara Arama Yetkisi:
8007 kodlu Kısıtlı Ön Kod Tanımlama programı ile tanımlanan kısıtlamalardan
etkilenmeyecek abonelerin belirlenmesini sağlar.
887 A [9] 8 P
Parametreler
A
:
Abone numarası
P
:
0
Kısıtlı numaraları arayamaz.
:
1
Kısıtlı numaraları arayabilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P=0’dır.
32
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Abone Dış Hat Erişim Grubu:
Belirli abonelerin belirli dış hatlara erişimini sağlamak amacıyla gruplanmasını
sağlar.
801 A G
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
G
:
00….14
Grup numarası
:
15
Abone her dış hatta çıkabilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için 00’dır.
Notlar
1. Abone grup programı 802 kodlu Dış Hat Erişim Grupları programı ile bağlantılı
olarak çalışır. Dış hat grubu her tür hat erişim yönetimi için geçerlidir.
2. Abone grupları sadece Dış Hat Erişim Grubu programı tarafından belirlenen dış
hatları kullanabilirler.
Dış Hat Erişim Grupları:
Abone Dış Hat Erişim grubu programıyla aboneler erişim gruplarına atanırlar. Dış
Hat Erişim Grupları programıyla da dış hatlar Abone Dış Hat Erişim Gruplarına
atanırlar. Böylelikle aboneler aynı erişim grubunda bulundukları hatlara
ulaşabilirler.
802 D G (GG …)*
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
G
:
00….14
Abone dış hat erişim grup numarası
:
15
Dış hatta çıkış yapılamaz.
Başlangıç Değeri
Tüm dış hatlar için G = 00’dır.
33
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1.
G=00,…,14
Her erişim grup numarası girişinden sonra sistem dahili çevir sesi vermek
yerine yeni erişim grup numaraları girilmesine imkan tanır. Böylelikle bu
programın bir kez girilmesiyle tek bir dış hat bir defada 14 erişim grubuna
atanabilir. Eğer D hattını
14’ten daha az sayıda erişim grubuna atamak
istenirse, son erişim grup numarasının girişinden sonra telefon kapatılmalıdır.
2.
Eğer G’ye 15 değeri atanırsa sistem dahili çevir sesi verir ve yeni erişim grup
numarası verilmesine izin vermez.
3.
Aşağıda programın girişini netleştirmek için örnekler verilmiştir.
Örnek :
-
03 numaralı hattı kullanılamaz olarak işaretlemek.
-
02 numaralı hattı 01, 02 ve 03 numaralı erişim gruplarına atamak.
-
01, 04 numaralı hatları 02 numaralı erişim grubuna atamak için girilecek
programlar şunlardır :
802 03 15 Telefon kapatılır.
802 02 01 02 03 Telefon kapatılır.
802 01 02 Telefon kapatılır.
802 04 02 Telefon kapatılır.
34
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Abone PBX Grubu:
Abonelerin birtakım özelliklerden yararlanabilmeleri için gruplar halinde
tanımlanabilmelerini sağlar. PBX grubu adı verilen bu gruplara alınan aboneler
aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirler:
1. Aynı PBX grubundaki aboneler birbirlerinin çalan telefonlarını PBX Gruptan
Çağrı Yakalama özelliğiyle cevaplayabilirler.
2. A ve B aboneleri aynı PBX grubundayken A abonesine çağrı geldiğinde meşgulse
veya telefonu üç defa çalmasına rağmen cevap vermediyse çağrı B abonesine
yönlendirilir.
3. Aynı PBX grubu içindeki aboneler Paralel Çalma özelliğini aktifleyebilirler.
Böylelikle telefonlarına bir dış çağrı geldiğinde bu çağrı abonenin PBX
grubundaki ilk 4 telefonda da aynı anda çalacaktır.
805 A B
Parametreler
A
:
PBX grubuna katılacak abonenin erişim kodu
B
:
PBX grubuna katılacak olan aboneyi takip eden abonenin erişim kodu
İptali
805 A A
Başlangıç değeri
Hiçbir abone PBX grubu tanımlı değildir.
Notlar
1. Programın girildiği moda bağlı olarak gece ve gündüz modları için farklı PBX
grupları tanımlanabilir.
2. Bu kodun birden fazla girilmesiyle bir PBX grubuna istenilen sayıda abone dahil
edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus girilen abonelerin bir zincir
oluşturmasıdır. Bunun için PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir.
Bu yapılmadığı takdirde santralın bu özelliği müşteri talebini tam olarak
karşılayamayabilir ve sorunlara yol açabilir.
Örnek : 112, 113, 114 numaralı aboneler aynı PBX gruba alınacağında;
805 112 113, 805 113 114, 805 114 112 programları girilmelidir.
35
MS Serisi Programlama Kılavuzu
3. PBX grubundan bir abonenin çıkartılabilmesi için A abone erişim numarasıyken
805 A A programı girilmeli ve zincir korunmalıdır. PBX grubundaki bir önceki ve
bir sonraki abone 805 koduyla ilişkilendirilmelidir.
Örnek : Bir PBX grubu için
805 112 113, 805 113 114, 805 114 115 ve 805 115 112 kodlarının girilmiş
olduğunu varsayalım. Bu durumda 114’ü PBX grubundan çıkartmak için şu
kodların girilmesi gerekir.
805 114 114
805 113 115
Bir PBX grubunun tamamının iptal edilebilmesi için PBX grubundaki her
bir abonenin PBX grubundan teker teker çıkartılması gerekir
36
MS Serisi Programlama Kılavuzu
PBX Grup Parametreleri:
8026 P R S T
Parametreler
P
:
0
Çağrı cevaplanmadığında abone grubuna yönlendirme
gerçekleşmez.
:
1
Çağrı cevaplanmadığında abone grubuna yönlendirme gerçekleşir.
R
:
0
Arayan taraf dış hat ve aranılan abone meşgul ise abone grubuna
yönlendirme gerçekleşmez.
:
1
Arayan taraf dış hat ve aranılan numara meşgul ise abone
grubuna yönlendirme gerçekleşir.
S
:
0
Bir abone diğer bir aboneyi aradığında aranılan abone meşgul ise
abone grubunda yönlendirme gerçekleşmez.
:
1
Bir abone diğer bir aboneyi aradığında aranılan abone meşgul ise
abone grubuna yönlendirme gerçekleşir.
T
:
0
Aynı PBX grubundaki aboneler 5 çevirerek çağrıları yakalar.
:
1
Aynı PBX grubundaki aboneler telefonunu açtığında çağrıları
yakalar.
Başlangıç Değeri
P=1, R=1, S=1, T=0’dır.
Notlar
Bu program ile tanımlanan tüm parametreler Abone PBX Grubu programı ile
tanımlanan tüm gruplar için geçerlidir.
37
MS Serisi Programlama Kılavuzu
“*”, “#” Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi:
Abonelerin
“*” / “#” tuşlarını kullanmalarının ve çatalaltı yapmalarının kontrol
edilebilmesini sağlar.
8071 A [9] P T
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
“*” / “#” tuşlarını kullanamaz.
:
1
“*” / “#” tuşlarını kullanabilir.
T
:
1
Çatalaltı yapabilir.
:
0
Çatalaltı yapamaz.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P = 1, T = 1’dır. (MS224 hariç)
Notlar
1.
Sistemin bağlı olduğu TT santralının birtakım servislerinden yararlanmak için
“*” ve “#” tuşlarının kullanılmasının gerektiği durumlarda veya bir abonenin
telefonun açma/kapama düğmesi ile aktarma yapması istenmiyorsa bu program
kullanılmalıdır.
2.
Bu program LT48 ve FT10 özel telefon setlerinin fonksiyon tuşlarının (transfer,
flash) kullanımını etkilemez.
3.
Sistemde MF algılayıcı sayısı tüm abonelere aynı anda hizmet verecek seviyede
değildir. Konuşması süresince P parametresi 1 tanımlanan abone başına bir MF
algılayıcı hazır tutulduğundan, P parametresi 1 tanımlanacak abone sayısı, bu
durum ve sistemdeki trafik yükü dikkate alınarak belirlenmelidir.
4.
P parametresinin kullanımı sadece DTMF telefon setine sahip aboneleri etkiler.
5.
MS224 sisteminde en fazla 20 aboneye “*”, “#” tuşlarını kullanma yetkisi
verilebilir. Eğer bu sayı yeterli değilse bir ek kart sayesinde bu kısıtlama
kaldırılabilir. Konu ile ilgili olarak Yetkili Servisinize başvurunuz.
6.
Sistemde LCR aktifken, “*” / “#” tuşlarını kullanamaz olarak işaretlenmiş abone
“*” / “#” tuşlarını kullanarak Yerel Telefon Operatörü’nün desteklediği bazı
özellikleri kullanabilir.
38
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Araya Girme Yetki Seviyesi :
Aranan abonenin meşgul olması durumunda yapılan görüşmenin arasına girilip
girilemeyeceğini belirleyen yetki seviyelerinin tanımlanmasını sağlar.
806 A [9] P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0..7
Yetki seviyesi
Başlangıç Degeri
Tüm aboneler (operatör hariç) için P = 0’dır. Operatör için P = 7’dir.
Notlar
1.
Aboneler sadece yetki seviyeleri kendi yetki seviyelerinden daha düşük olan
abonelerin görüşmelerinin arasına girebilirler. Yetki seviyeleri (yetki seviyesi 7
hariç) birbirine eşit olan aboneler birbirlerinin görüşmelerinin arasına
giremezler.
2.
Ancak yetki seviyesi 7 olan aboneler diğer yetki seviyesi 7 olan abonelerin
görüşmelerinin arasına girebilirler. Onun dışında yetki seviyeleri eşit olan
aboneler birbirlerinin görüşmelerinin arasına kesinlikle giremezler.
3.
3.08R versiyon yazılımlardan itibaren, bu program rahatsız edilmeme ve şef-
sekreter özelliklerini aşağıdaki şekillerde kontrol eder:
-
Rahatsız edilmeme özelliğini aktiflemişken, sizi, araya girme yetkisi
sizinkinden büyük bir abone ararsa rahatsız edilmeme özelliği
çalışmaz, telefonunuz siz cevap verene ya da arayan kapatana kadar
çalmaya devam eder.
-
Araya girme yetki seviyeleri ne olursa olsun operatörden gelen
çağrılarda rahatsız edilmeme özelliği önceden aktiflenmişse çalışır.
-
Araya girme yetki seviyeleri ne olursa olsun, rahatsız edilmeme
özelliğini aktiflemiş olan LT/FT konsollarda bu özellik daima çalışır.
-
Farklı sekreterleri olan şefler biribirini aradığında ve çağrı araya
girme yetki seviyesi büyük veya eşit olan şeften geldiğinde aranan
şefin sekreteri değil kendi telefonu çalar.
4.
3.11M versiyon yazılımlardan itibaren, bu program faks ya da modem
bağlanacak abonelerin bağlantı hızını arttıracak düzenlemeyi kontrol edecek
yapıya getirilmiştir. Faks veya modem bağlanacak abonelerin araya girme yetki
seviyesi “6” olarak girilmelidir. Bu aboneler için CLR Filtre Süresi programı iptal
edilmiş olur.
39
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Otomatik Arama / Konferanslı Araya Girme Yetkileri:
8073 A [9] P T
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Abone otomatik arama yapamaz.
:
1
Abone otomatik arama yapabilir.
T
:
0
Abone konferanslı araya girme özelliğini kullanamaz.
:
1
Abone konferanslı araya girme özelliğini kullanabilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P=1, T=0’dır.
Notlar
Operatör Konferanslı Araya Girme özelliğini kullanamaz.
Dış Hat Çağrısı Yakalama / Çağrı Yönlendirilme Yetkileri:
8074 A [9] P T
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelliği ile çağrı yakalayamaz.
:
1
Abone Dış Hat Çağrı Yakalama özelliği ile çağrı yakalabilir.
T
:
0
Aboneye çağrı yönlendirilemez.
:
1
Aboneye çağrı yönlendirilebilir.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P=1, T=1’dir.
40
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Dış Hat Konuşma Süresi:
Dış aramalarda abonenin konuşabileceği sürenin kontrol edilebilmesini sağlar.
801 A 9 T
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
T
:
02…20
Dakika cinsinden konuşma süresi
00
Konuşma için süre sınırlaması yoktur.
İptali
801 A 9 *
Başlangıç Değeri
Sınırlama yoktur.
Notlar
1. Bu program aktifken A numaralı abone herhangi bir dış hat araması yaptığında
T süresi sonunda konuşma otomatik olarak kesilir.
2. Konuşma kesilmeden 15 saniye önce abone kulağından kısa bir tonla uyarılır.
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması:
Gelen dış çağrılar için süre kısıtlaması yapılabilmesini sağlar.
8084 P
Parametreler
P
:
0
Dış hattan gelen çağrılarda konuşma süresi kısıtlaması yoktur.
:
1
801 kodlu Dış Hat Konuşma Süresi programı ile girilen süre
kısıtlaması, gelen dış hat çağrıları için de geçerlidir.
Başlangıç Değeri
P = 0’dır
Notlar
Konuşma kesilmeden 15 saniye önce abone kulağından kısa bir tonla uyarılır.
41
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Paralel Operatör:
Operatöre gelen çağrılarda operatör ile birlikte çalması istenen abonelerin paralel
operatör olarak tanımlanmasını sağlar.
8085 A
Parametreler
A
:
Paralel operatör olarak tanımlanacak olan abone numarası
İptali
8086
Başlangıç Değeri
Paralel operatör tanımlı değildir.
Notlar
1. En fazla 4 paralel operatör tanımlanabilir.
2. Operatöre gelen dış hat çağrısı hem operatörde hem de paralel operatörlerde
çalmaya başlar. Çağrıya ilk cevap veren görüşmeyi yapar.
3. İptal kodu kullanıldığında tüm paralel operatörler silinir.
42
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Acil Hat:
Bir abone için Acil Hat tanımlamak suretiyle abonenin aşağıdaki işlemlerden birini
ahizeyi kaldırır/kaldırmaz ya da 4 saniyelik gecikme sonrası yapabilmesini sağlar :
1. Başka bir abonenin aranması
2. Herhangi bir boş dış hatta ulaşım
3. Belli bir dış hatta ulaşım
804 A P T
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu (operatör hariç)
P
:
Abone no İlgili abone direkt aranır.
:
09
Herhangi bir boş dış hatta çıkılır.
:
07D
D numaralı dış hatta çıkılır.
T
:
1
Acil hat 4 saniye gecikmeli çalışır.
:
0
Acil hat ahizeyi kaldırır kaldırmaz çalışır.
İptali
804 A *
Başlangıç Değeri
Acil hat tanımlanmamıştır.
Notlar
1. Acil hat girilen abonelerin telefonlarını açtıklarında numara
çevirmeden
bir
başka iç aboneyi araması veya dış hatta erişmesi sağlanır.
2. Acil hat operatöre tahsis edilemez.
3. Eğer bir aboneye gecikmeli acil hat tahsis edilmişse, bu abone 4 saniyelik
gecikme süresince herhangi bir kodu çevirebilir. Eğer bu süre zarfında herhangi
bir tuşlama yapmadıysa bu durumda acil hat bağlantısı gerçekleşir.
43
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Aramalı Acil Hat :
Acil aramalarda kullanılmak üzere ortak hafızanın 96, 97, 98 ve 99. bölgelerine
kaydedilmiş numaralardan birinin aranabilmesini sağlar.
804 A P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu (operatör hariç)
P
:
02
Direkt olarak 96 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
:
03
Direkt olarak 97 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
:
04
Direkt olarak 98 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
:
05
Direkt olarak 99 nolu ortak hafızadaki numara aranır.
:
0
Aramalı Acil Hat iptal olur.
İptali
804 A A
Başlangıç Değeri :
Aramalı acil hat tanımlanmamıştır.
Notlar
1. Aramalı acil hat operatöre tahsis edilemez.
2. P=02,
03,
04,
05 değerleri için, abone ahizeyi kaldırdığında tüm
dış
hatlar
doluysa bile sistem bu hatlardan birini boşa çıkartır ve aramalı acil hat
abonesine tahsis eder.
44
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone:
DISA ya da Robop hattan arayan kişilerin doğrudan erişemeyeceği abonelerin
belirlenmesini sağlar.
801 A 8 P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
DISA / Robop hat üzerinden aranabilir.
:
1
DISA / Robop hat üzerinden aranamaz.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P = 0’dır.
Diyafon Çalma Abonesi:
Normalde santrala bağlanan diyafondaki zil düğmesine basıldığında operatör
telefonu çalar. Ancak gerekli görüldüğü takdirde, bu program ile diyafon çalma
abonesi değiştirilebilir.
805 D A
Parametreler
D
:
Başlangıçtaki diyafon çalma abonesi erişim kodu
A
:
Abone erişim kodu
Başlangıç değeri
A=11(11)’dir.
Notlar
Diyafondan gelen çağrılar dahili ve harici çağrıların ritimlerinden farklı bir ritimde
çalar.
45
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Otel Odası Tanımlama:
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama
geçerli değildir.
Bir abonenin otel odası olarak tanımlanmasını sağlar, otel odası olarak tanımlanan
abone bazı kullanıcı özelliklerini kullanamaz.
8028 A P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Otel odası değil
:
1
Otel odası
Başlangıç değeri :
Tüm aboneler için P = 0’dır.
Notlar:
1.
Otel odası olarak tanımlanmış bir abone aşağıdaki özelliklerden yararlanamaz:
a) Şifre tanımlamak, şifre güncellemek, telefonun kilitlenmesi, kilitli
telefondan arama yapmak
b) Özel hafızaya giriş yapmak, ortak hafızadan arama yapmak, özel hafızadan
arama yapmak, son çevrilen numaranın yeniden aranması
c) Otomatik arama (Son Numara, Özel Hafıza, Ortak Hafıza)
d) Rahatsız edilmeme
e) Müzik dinleme
f)
Çağrı yönlendirme, uzaktan çağrı yönlendirme
2.
Otel odası olarak tanımlanmış bir abone diğer otel odaları dahil tüm aboneleri
arayabilir. Bununla birlikte bu abone sadece operatör, otel odası arama yetkisi
olan bir abone veya bir başka otel odası tarafından aranabilir.
3.
Başlangıç değeri olarak otel odası abonelerden hiçbiri
“*”
/
“#” tuşlarını
kullanma yetkisine sahip değildir. Bununla birlikte “*”, “#” Tuşları / Çatalaltı
Kullanım Yetkisi” programıyla otel odalarının
“*” tuşunu kullanabilmeleri
sağlanabilir.
4.
Otel odası olarak tanımlanmış bir aboneye yönlendirme yapılamaz.
46
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Otel Odası Arama İzni:
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama
geçerli değildir.
Bir abonenin otel odalarını arama izninin verilebilmesini sağlar.
8029 A P
Parametreler:
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0
Otel odası arayamaz.
:
1
Otel odası arayabilir.
Başlangıç Değeri:
Operatör için P=1, diğer tüm aboneler için P = 0’dır.
Notlar:
Operatör her otel odasını arayabilir ve bu değiştirilemez.
Kontör Hesabı:
8079 A P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
P
:
0000..9999
Abonenin dış hat çağrıları sırasında kullanabileceği
kontörlerin toplamı
İptali
8079 A*
Başlangıç Değeri
Kontör limit tanımlanmamıştır.
47
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1. Herhangi bir aboneye
8079 programı ile kontör hesabı girilirse,
8778
programının girildiği dış hatlardan arama yapıldığında her gelen sinyal için P
kontör sayısı bir azaltılır. 0 olduğunda A numaralı aboneye dış hat verilmez.
2.
3.08P versiyon yazılımlarla beraber eklenen özellik sonrasında süren görüşmesi
sırasında kontör hesabını tüketen abonelerin görüşmesi kesilir.
3. Bu program, 800 kodlu programlama özelliği ile yetki kontrolü iptal edilmiş dış
hatlarda çalışmaz.
Abone CID Modu:
Bu program sayesinde her abone ETSI ya da Bellcore standardında Caller ID bilgisi
alacak şekilde ayrı ayrı programlanabilir. Başlangıç değeri tüm aboneler için ETSI
standartıdır.
Ayrıca, bu program ile dahili aramalarda abone isim bilgisi gönderimleri
aktiflenebilir/kapatılabilir. Başlangıç değerinde tüm aboneler için isim gönderimi
aktiftir. Eğer abone ismi sistem içinde tanımlıysa (Net-Konsol programı üzerinden),
bu özellik ile aranan aboneye, arayan abone isim bilgisi gönderilir. Aksi halde
sadece telefon numara bilgisi aranan aboneye ulaşır.
8776 5 01 A [9] F B
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu
F
:
0
ETSI
:
1
Bellcore
B
:
0
“Abone” ismi yollanır
:
1
“Abone” ismi yollanmaz
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için F = 0 ve B = 0’dir.
Notlar:
1.
8776 5 programı girildikten sonra, Net-Console sistem yöneticisi tarafından
isim tanımlaması yapılmış bir abone arama yaptığında karşı taraf ekranında
girilen abonenin isim bilgisi görünür. Net-Konsol programı üzerinden isim
girişi yapılmamış bir abonenin ise sadece numara bilgisi gösterilir.
2.
Bu program AAS versiyon Net-Konsol programı ile desteklenir.
48
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR
Dış Hat Açma/ Kapama:
Bir dış hattın servise açılmasını ya da kapanmasını, dış hat üzerinde geçerli olacak
sinyalleşmenin belirlenmesini ve hatların Caller ID algılama durumlarının
programlanmasını sağlar. Programdaki “C” tüm MS sistemler için geçerli ve
gereklidir. (Aynı zamanda Caller ID destekli MS serisi sistemler ve sisteme D12
modülü takılı ise de)
89 D [9] P {T} {C}
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
0
Servise kapalı
:
1
Servise açık
:
2
Sadece gelen çağrılar için servise açık
T
:
0
DP (darbe) sinyalleşme kullanılır.
:
1
DTMF (ton) sinyalleşme kullanılır.
C
:
0
Caller ID Kapalı
:
1
FSK ve DTMF Formatında Caller ID Açık
Başlangıç Değeri
Tüm hatlar için P = 0, T = 0, C = 0’dır.
Notlar
1. Örnek: 02 numaralı dış hattı DTMF olarak servise açmak için 89 02 11, DP olarak
servise açmak için 89 02 10, servise kapatmak için 89 02 0 girilmesi yeterlidir.
(Bkz. Dış Hat grup parametreleri programı).
2. P=2 girilen dış hatlardan gelen çağrılar kabul edilir ancak aboneler bu hatta
çıkıp dış hat görüşmesi başlatamazlar.
3. Bu kod MS48-ISDN ve MS38-ISDN sistemlerde ISDN dış hatlar için kullanılırken
P parametresi sadece 0 ve 1 değerlerini alabilir, T parametresi girilemez. Ayrıca
bu sistemler için [9] seçeneği de kullanılamaz.
4. C parametresi 3 saniye içinde girilmezse dış hat otomatik olarak başlangıç
değeri olan Caller ID kapalı olarak işaretlenir.
49
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Dış Hatlarda Süre Kısıtlaması:
Bu program ile dış hatlarla yapılan görüşmelere süre sınırı konulabilir. Konuşma
belirlenen bu süre sonunda kesilir.
899 D [9] P
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
01...89
Dakika cinsinden kısıtlama süresi
:
00
Süre sınırlaması yok
Başlangıç değeri
Tüm dış hatlar için P=00’dır. Süre sınırlaması yoktur.
Notlar
1.
9 tuşlayarak, dış hat seçmeli (7dddd) aramalarda ya da 799, 797, 790 kodlu
aramalarda ya da özel&ortak hafıza otomatik aramalarında bu program ile
süre tanımlaması yapıldı ise, tanımlanan süre içinde görüşme otomatik olarak
düşer.
2.
Konuşma belirlenen bu süre sonunda kesilir.
3.
Süre kısıtlaması tanımlanmış dış hat üzerinden görüşme yapan abone
konuşma kesilmeden 15 saniye önce kulaktan uyarılır.
4.
İlgili dış hat üzerinden dışarıdan gelen çağrılar tanımlanan bu süre
kısıtlamasından etkilenmezler.
5.
Analog dış hatlar için hem “Kutup Değişikliği Algılama” hem de “Dış Hatlarda
Süre Kısıtlaması” aktiflenmiş ise, iki özellikte aynı anda sorunsuz çalışacaktır.
50
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Dış Hat Parametreleri:
Bir dış hat için çeşitli parametre değerlerinin atanmasını sağlar.
800 D A P R S T (G ünd üz m odu)
800 D A (Gece modu)
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
A
:
Dış hattın çalacağı abone erişim kodu
P
:
0
Dış hatta hem 9 ile çıkılabilir hem de seçerek alınabilir.
:
1
Dış hatta 9 ile çıkılamaz sadece seçerek alınabilir.
R
:
0
Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir.
:
1
Dış hatta çıkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez.
S
:
0
Dış hatta faks yönlendirmesi yoktur.
:
1
Dış hatta faks yönlendirmesi mod 1 aktiftir.
:
2
Dış hatta faks yönlendirmesi mod 2 aktiftir.
T
:
0
Sistemin EVM modülünün otomatik cevaplama servisi aktiftir.
:
1
Sistem gece servisinde iken, robop devrede ise bile dış hat için EVM
servisleri aktiflenmez, robop devre dışı iken, gece servisi mesajı
varsa cevaplama servisi de çalışmaz.
Başlangıç Değeri
Tüm hatlar için A=11(11), P=0, R=0, S=0 ve T=0’dır.
Notlar
1. P=1 ataması özellikle D hattı bir santral-santral bağlantısı gerçekleştirmek
üzere diğer santralın bir abonesine bağlıyken kullanışlıdır.
2. R=1 ataması özellikle D hattı bir santral-santral bağlantısı gerçekleştirmek
üzere diğer santralın bir abonesine bağlıyken kullanışlıdır.
3. S=0 ise, gece modunda tanımlanan abone, gece gelecek olan çağrıların çalacağı
abonedir. Bu sayede bir dış hat için gündüz ve gece modları için ayrı çalma
aboneleri tanımlanabilir.
51
MS Serisi Programlama Kılavuzu
4.
S=1 ise, gece modunda tanımlanan abone, faks çağrılarının çalacağı abonedir.
Bu sayede bir aboneye bir faks cihazı bağlanarak faks çağrılarının bu cihaza
otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanır.
Gündüz modunda: Gelen tüm çağrılar çalma abonesi olarak tanımlanan
abonede çalar ve bu abone çağrıya cevap verince, santral otomatik olarak
çağrının bir faks çağrısı mı yoksa normal bir telefon çağrısı mı olduğunu
belirler.
Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks abonesine yönlendirilir.
Eğer faks abonesi çağrıya 6 çalma periyodu içinde cevap vermez ise çağrı
çalma abonesine yönlendirilir. Burada da 9 kez çalar ve eğer cevap verilmezse
düşer.
Eğer çağrı bir telefon çağrısı ise bu durumda çağrıyı cevaplayan abone
görüşmeye devam eder.
Gece modunda: Santrala gelen çağrılar, otomatik olarak cevaplanır ve 10
saniye süresince çağrının faks çağrısı mı yoksa telefon çağrısı mı olduğu
kontrol edilir. Bu süre zarfında karşı tarafa çalıyor sesi verilir.
Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks abonesine yönlendirilir.
Eğer faks abonesi çağrıya 6 çalma periyodu içinde cevap vermez ise çağrı
çalma abonesine yönlendirilir. Burada da 9 kez çalar ve eğer cevap verilmezse
düşer.
Eğer bir telefon çağrısı ise bu durumda da otomatik olarak çalma abonesine
yönlendirilir. Eğer abone 5 çalma periyodunda cevap vermezse hat düşer.
5.
S=2 ise, gece modunda tanımlanan abone, faks çağrılarının çalacağı abonedir.
Bu sayede bir aboneye bir faks cihazı bağlanarak faks çağrılarının bu cihaza
otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanır.
Gündüz ve gece modunda: Santrala gelen çağrılar, otomatik olarak cevaplanır
ve 10 saniye süresince çağrının faks çağrısı mı yoksa telefon çağrısı mı olduğu
kontrol edilir. Bu süre zarfında karşı tarafa çalıyor sesi verilir.
Eğer çağrı bir faks çağrısı ise otomatik olarak faks abonesine yönlendirilir.
Eğer “Kutup Değişikliği Algılama” özelliği aktiflenmişse çağrı kutup değişikliği
algılanana kadar maksimum 6/9 kez çalar.
Eğer “Kutup Değişikliği Algılama” özelliği yoksa çağrı 4 kez çalar ve cevap
verilmezse düşer.
Eğer bir telefon çağrısı ise bu durumda da otomatik olarak çalma abonesine
yönlendirilir. Eğer abone 5 çalma periyodunda cevap vermezse hat düşer.
6.
T parametresi Robop’un aktif olduğu durumlarda etkisizdir.
7.
T parametresi 1 olarak girilirse ACD hatlar normal dış hatlar gibi çalışır.
52
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Dış Hat PBX Grubu:
Bir dış hat grubu tanımlamak suretiyle; seçerek alınan hat eğer meşgul ise
abonenin grup içindeki bir sonraki meşgul olmayan hatta otomatik olarak
bağlanabilmesini sağlar.
8050 D E
Parametreler
D
:
PBX grubuna katılacak olan dış hattın erişim kodu
E
:
PBX grubuna katılacak olan dış hattı takip edecek olan dış hattın erişim
kodu
Başlangıç değeri
Hiçbir dış hat PBX grubu tanımlı değildir.
İptal
8050 D D
Notlar
1. Kodu bir defadan fazla girmek suretiyle istenildiği kadar dış hat , bir dış hat PBX
grubunda yer alabilir. Bununla birlikte bu dış hatlar bir zincir oluşturmalıdır.
Bunun anlamı PBX grubunun son üyesinin ilk üyeye yönlendirilmesi gereğidir.
2. Bir D dış hattını PBX grubundan çıkartmak için 8050 D D kodu girilmeli ve
zincirin devamı için aynı grup içinde bir önceki ve bir sonraki dış hat 8050
koduyla ilişkilendirilmelidir.
Örnek : Bir PBX grubu için;
8050 02 03, 8050 03 04, 8050 04 01 ve 8050 01 02 programları girilmiş
olsun. Bu durumda 02 numaralı dış hattı PBX grubundan çıkartmak için şu
programlar girilmelidir :
8050 02 02
8050 01 03
3. Bir dış hat PBX grubunun tamamının iptali için 8050 D D programı her bir dış hat
için teker teker girilmelidir.
53
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DISA / Robop Dış Hat Seçimi:
Bir dış hattın DISA
/ Robop olarak işaretlenebilmesini sağlar. DISA olarak
işaretlenmiş bir hat üzerinden yapılan aramalarda abonelere robot operatörün
yardımı olmaksızın doğrudan ulaşılabilir. DISA hatları üzerinden arama yapan kişiye
görüşmek istediği abonenin numarasını tuşlayabileceği 15 saniyelik bir süre tanınır.
Bu süre zarfında arayan kişi DISA hatta özel bir ton alır. Robop hattan arayan kişiye
ise bir EVM modülü üzerine kaydedilmiş mesajlar okunarak, arayan kişi istediği
aboneye ulaşması için yönlendirilir. Bu program ile aynı zamanda, eğer dış hat
Robop işaretlenmişse, bu dış hattan gelen çağrıların kaç çalmadan sonra Robop
tarafından karşılanacağı da programlanabilir.
8070 D P C
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
0
Dış hat normal kullanımdadır.
:
9
Dış hat üzerinde DISA aktiftir.
:
8
Dış hat üzerinde Robop kullanımına açılmıştır.
C
:
1, 2, 3, 4
Çalma Sayısı
Başlangıç değeri
Tüm dış hatlar için P = 0 ve C = 1’dir.
Notlar
1. DISA/Robop hattı üzerinden arama yapan kişinin abone numarasını
tuşlayabilmesi için bir DTMF telefon seti kullanıyor olmalıdır.
2. DISA hattı üzerinden arama yapan kişi kendine tanınan
15 saniyelik süre
içerisinde bir abone numarası tuşlamazsa operatöre ya da çalma abonesine
yönlendirilir.
3. DISA hattı üzerinden arama yapan kişi
-
“*” tuşuna basarak özel DISA çevir sesini yenileyebilir. Bu yolla aradığı
abone meşgulse veya cevap vermiyorsa bir başka aboneyi arayabilir.
-
“#” tuşuna basarak hattı düşürebilir.
54
MS Serisi Programlama Kılavuzu
4.
DISA hattı üzerinden aranan abone meşgulse veya cevap vermiyorsa sistem
arayan kişiye başka bir aboneyi arayabilmesi için ilave bir 15 saniye daha verir.
Bu şekilde dışarıdan arama yapan kişi 9 deneme yapabilir. 9 deneme sonunda
bağlantı gerçekleştirilemezse çağrı operatör ya da çalma abonesine
yönlendirilir.
5.
Operatöre otomatik olarak yönlendirilmiş çağrıların kaç kez çalacağı
programlama ile ayarlanır.
6.
Operatör, Robop’u aktiflemezse Robop hatlar normal hatlar olarak çalışırlar.
7.
DISA / Robop olarak tanımlanmış dış hatta, TO tarafından kutup değiştirme
özelliği verilmemişse, arayan kişi numara tuşlama aşamasında telefonunu
kapatsa dahi, çağrı operatöre düşer ve operatör çağrıyı cevapladığında TO tonu
ile karşılaşır. Ancak eğer TO bu hatta kutup değiştirme özelliğini vermişse, bu
durumda arayan taraf telefonunu kapattığından hattın kutbu değişecek ve bu
değişikliği algılayan santral, hattı bırakacaktır. Bu sayede, operatöre geçersiz
çağrıların gelmesi engellenmiş olur.
8.
“C” parametresi sadece dış hat Robop işaretlendiyse geçerlidir. “C” parametresi
ile tanımlanan süre sonunda arayan tarafa ”Açılış Mesajı” okutulur.
Dış Hat Ses Seviyesi:
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için bu programlama
geçerli değildir.
Dış hattan gelen ve giden ses seviyelerinin değişmesini sağlar.
8025 D P
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
0
Ses seviyeleri başlagıç durumuna döner.
:
1
Gelen ses seviyesi yükselir, giden ses seviyesi düşer.
Başlangıç değeri
Tüm dış hatlar için P=0’dır.
55
MS Serisi Programlama Kılavuzu
ESNEK NUMARALAMAYA İLİŞKİN
PROGRAMLAR
MS26C, MS38C, MS38S ve MS38-ISDN için Esnek
Numaralamaya İlişkin Programlar geçerli değildir.
MS serisi santral sisteminizde, esnek numaralandırma özelliği ile abone erişim
kodları ile sık kullanılan servis kodları değiştirilebilir. Fabrika çıkışında abone
numaraları ilk kartın ilk abonesi 11(11) olmak üzere birer artırılarak atanmıştır.
Aboneler ve servisler için
4 basamağa kadar kod tanımlanabilir. Erişim kodu
değiştirilen bir abonenin, eskiden girilmiş programları aynen etkisini sürdürürken
yeni girilecek tüm programlarda yeni abone numarası kullanılır.
Esnek numaralandırma ile ilgili programlar sistem programlama konumunda iken
girilir. Bu bilgiler diğer parametrelerden ayrı saklanmakta olup, sistem 7459 kodu
ile başlangıç durumuna getirildiğinde bile son değerlerini korurlar.
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu:
Esnek numaralandırma erişim tablosuna başlangıç değerlerinin yüklenebilmesini
sağlar.
8869
Notlar
1. Bu program esnek numaralandırma erişim tablosuna başlangıç değerlerini
yükleyip, esnek numaralandırmayı aktif hale geçirir. Başlangıç değerleri fiziksel
numaralar ile aynıdır, dolayısı ile kullanıcı açısından esnek numaralandırmanın
aktif olmadığı konum ile hiçbir farkı yoktur. Sistemin kapasitesi ne olursa olsun,
tabloda tüm abonelerin erişim kodları tutulur.
2. Başlangıç durumunda erişim tablosu boştur ve kullanılmaz. Eğer bu program
girilmeden bir erişim kodu girilirse, esnek numaralandırma aktif hale gelir ve
sadece girilen abone veya servise erişilebilir, başka hiçbir kod sistem tarafından
kabul edilmez. Bu nedenle, yeni bir numaralama planı girilmeye başlanmadan
önce mutlaka
8869 programı girilmelidir. Daha önceden girilmiş bir
numaralama planında değişiklik yapılacağı durumlarda ise bu program
kesinlikle girilmemelidir, aksi halde önceden girilen tüm numaralar başlangıç
değerini alır.
56
MS Serisi Programlama Kılavuzu
3.
8869 programı girildiğinde sistemin gerçek kapasitesine bakılmaksızın, tüm
aboneler için başlangıç değerleri yüklendiğinden, erişim kodları girilirken,
sistemde o anda bulunmayan abonelerin erişim kodları, mevcut abonelere
verilemez. Bunun yapılabilmesi için önce mevcut olmayan abone kodları
sıfırlanmalıdır.
4. Bir numaralama planı girilirken eğer programlama çok fazla karmaşıklaşırsa,
bu program ile başlangıç durumuna dönülebilir.
Abone Erişim Kodu:
Abone numaralarının değiştirilebilmelerini sağlar.
886 A E
Parametreler
A
:
Abone fiziksel kodu (başlangıç durumundaki abone numarası), ya da
110 (diyafon erişim kodunu değiştirmek için), ya da
161 (MS48 ve MS48-ISDN sistemde röle kodunu değiştirmek için), ya da
275 (MS128 sistemde röle kodunu değiştirmek için), ya da
351 (MS224 sistemde röle kodunu değiştirmek için).
E
:
Yeni erişim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)
Notlar
1. Bu program ile herhangi bir aboneye yeni erişim kodu girilebilir, ancak dış hat
numaraları değiştirilemez. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaklı ise son rakam
girildiğinde çevir sesi veya yanlış işlem sesi alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod
diğer kodlarla çakışmıyordur ve işlem gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi
alınırsa kod diğer kodlarla çakışıyordur, işlem gerçekleşmemiştir.
2. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaktan az ise “*” tuşu ile işlem bitirilmelidir
(Eğer işlem telefon kapatılarak sonlandırılırsa, başarı sağlanamaz). Bu
durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi alınır. Yanlış işlem sesinin
alınması durumunda, ya çakışan kod başka bir kod ile değiştirilmeli, ya da geçici
olarak silinmelidir. Eski kodlarla çakışmaların çok olduğu bir numaralama planı
girilirken 8868 kodu ile erişim kodlarının sıfırlanması, büyük kolaylık sağlar
(bknz. Erişim Kodlarının Sıfırlanması).
57
MS Serisi Programlama Kılavuzu
3.
886 A girildikten sonra “*” tuşu ile işlem bitirilip çevir sesi alınırsa A numaralı
abonenin erişim kodu sıfırlanır. Artık bu abone aranamaz, bu aboneden başka
bir abone arandığı veya dış hat görüşmesi yapıldığı zaman erişim kodu olarak
hiç birşey gözükmez. Erişim kodu silinmesi, kod çakışması olduğunda geçici
bir işlem olarak kullanılabilir.
Örneğin; Erişim kodu 112 olan aboneyi 144, erişim kodu 144 olan aboneyi de 112
yapmak istiyorsunuz. Hem 886 112 144 *, hem de 886 144 112 * işlemleri hata ile
sonuçlanacaktır. Bu durumda sırası ile 886 144 *, 886 112 144 *, 886 144 112 *
programları girilmelidir.
4. Programlamada Karel özel telefon seti kullanılırsa çakışma durumunda çakışan
numara ekranda gözükecektir.
Rakam Değeri Değiştirme:
Santral dahilinde tuşlama esnasında kullanılan rakamların değerlerinin
değiştirilebilmelerini sağlar.
88600 B E
Parametreler
B
:
0, 3..9
Değeri değiştirilecek olan basamak (1 ve 2 değiştirilemez).
E
:
Yeni erişim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)
Notlar
1. Eğer girilen numaralama planı
‘1’ ve
‘2’ dışında rakamlarla başlıyor ise,
kullanılan bu rakamlar yerine yeni erişim kodları girilmesi gerekir. Eğer girilen
erişim kodu 4 rakam ise son rakam girildiğinde çevir sesi veya yanlış işlem sesi
alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod diğer kodlarla çakışmıyordur ve işlem
gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi alınırsa kod diğer kodlarla çakışıyordur,
işlem gerçekleşmemiştir. Eğer girilen erişim kodu 4 rakamdan kısa ise ‘*’ tuşu
ile işlem bitirilmelidir. Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi
alınır. Her iki durumda da yanlış işlem sesi alındığında konsol ekranında
çakışan kod görülür. Bu durumda, ya çakışan kod başka bir kod ile
değiştirilmeli, ya da geçici olarak silinmelidir.
58
MS Serisi Programlama Kılavuzu
2. Herhangi bir servis başlangıç kodu değiştirildiğinde, o rakam ile başlayan tüm
servisler yeni erişim kodu olan ‘E’ ile başlar. Ayrıca, ‘#B’ (#=çatalaltı), ‘82B’,
‘85B’, ‘86B’ kodları ile başlayan servislere de ‘#E’, ‘82E’, ‘85E’, ‘86E’ kodları ile
erişilebilir. Örneğin; ‘6’ ile başlayan abonelerin olduğu bir numaralama planında
88600666* programı ile 6’nın erişim kodu 66 yapılabilir (66 ile başlayan abone
olmadığı varsayılmıştır). Bu durumda aşağıdaki değişiklikler olur:
-
Hafızadan arama 66h ile yapılır (6h yerine).
-
Dış hat dış hat bağlama #66 ile yapılır (#6 yerine).
-
Paralel operatör devreye alma/çıkarma 85661/0 ile yapılır (8561/0 yerine).
-
Ortak hafıza dökümü 8266 ile yapılır (826 yerine).
-
Genel anons 8666 ile yapılır (866 yerine).
3. Eğer ‘8’ rakamına başka bir erişim kodu (E1) verilmiş ise ve B’in erişim kodu
olarak da E2 girilmişse ‘82b’, ‘85B’, ‘86B’ kodları ile başlayan servislere E12E2,
E15E2, E16E2 kodları ile erişilir. Örneğin; ‘8’ in erişim kodu 24 yapılırsa uzaktan
programlama başlatma kodu 828 yerine 24224 olur.
4. Meşgul tonu, hatalı işlem tonu gibi tonlarda ya da devam eden görüşmelerde
tuşlanacak özellikler için bu program geçerli değildir.
Örnek: “0” rakamı başka bir rakamla değiştirilse bile, aboneler “Araya Girme”
özelliğini kullanabilmek için yine “0” kullanmalıdırlar.
5. Bu program ile zorunlu olmadıkça “8”in değerinin değiştirilmemesi önerilir. “8”
genelde tüm program kodlarının başlangıç basamağı olduğu için “8”in değerinin
değiştirildiği durumlarda, pek çok kod bu değişiklikten etkilecektir.
6.
“8”in yeni değerinin unutulması durumunda programlama moduna girmek için:
“8” tuşuna özel telefon setinizin ekranında iki adet “8” görünene kadar uzun
süre basın. Daha sonra, 77777 çevirerek programlama moduna girin. Daha
sonra “8”e yine ekranda 2 adet 8 görünene dek basın ve ardından 8600 8 “E”
tuşlayarak “8” için yeni erişim kodunu tanımlayın.
59
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Servis Erişim Kodu:
Servis erişim kodlarının değiştirilmesini sağlar.
8860 P E
Parametreler
P
:
Servis kodu (10..39 aşağıdaki tabloya bakınız.)
E
:
Yeni erişim kodu (en az 1 en fazla 4 basamaklı)
Fonksiyon Erişim Kodları Tablosu
P
Servis
Başlangıç
Erişim Kodu
10
Paralel Operatör Devreye Alma/Çıkarma
856
11
Müzik Dinleme
857
12
Gece Servisine Alma (EVM, kayıtsız), Oda Dinleme Servisi
858
13
Özel Tuş Programlama
859
14
EVM Servisleri Ön Kodu
864
15
Özel Anons
865
16
Genel Anons
866
17
Grup Anons
867
18
Bekçi Kodu
869
19
Robop Devreye Alma/Çıkarma (EVM)
874
20
Gece Servisi İptali
878
21
Gece Servisi Aktifleme
879
22
Çağrı Yakalama
82
23
Şifre Girme/Değiştirme
836
24
Telefon Kilitleme/Çözme
837
25
Alarm, Mesajlı Alarm, Uyandırma, Mesajlı Uyandırma
838
Girme, Kalıcı Alarm, Kalıcı Mesajlı Alarm
26
Saat Girme
88
27
Otomatik Arayıcı Servise Alma/İptal
77
28
Ortak Hafızadan Otomatik Arayıcı Servise Alma/İptal
78
29
Yönlendirme
85
30
Cevapsız Çağrı Yönlendirme
86
31
Uzaktan Yönlendirme
855
32
İşaretli Dış Hat Erişim
790
33
Kodlu Dış Hat Erişim
797
34
Şifreli Dış Hat Erişim
799
35
Otel Odası Durum Belirleme
730
36
Otel Odası Durum Sorgulama
731
37
Check-in/Check-out
732
38
Kalıcı mesaj servisi
737
39
Yer belirtme
738
60
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1. Servislerden daha kısa kodlarla yararlanmak istenildiğinde veya girilen
numaralama planının servis kodlarını çok uzun hale getirdiği durumlarda, bu
program ile servislerin erişim kodları değiştirilebilir.
2. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaklı ise son rakam girildiğinde çevir sesi veya
yanlış işlem sesi alınır. Çevir sesi alınırsa girilen kod diğer kodlarla
çakışmıyordur ve işlem gerçekleşmiştir. Eğer yanlış işlem sesi alınırsa kod
diğer kodlarla çakışıyordur ve işlem gerçekleşmemiştir.
3. Eğer girilen erişim kodu 4 basamaktan kısa ise “*” tuşu ile işlem bitirilmelidir.
Bu durumda da ya çevir sesi, ya da yanlış işlem sesi alınır. Yanlış işlem sesi
alındığı durumda, ya çakışan kod başka bir kod ile değiştirilmeli, ya da geçici
olarak silinmelidir.
4. Örneğin; Müzik dinlemek için 857 tuşlamak gerekir. Bu servisin kodu 11’dir.
Eğer 8860 11 24* yapılırsa artık müzik dinlemek için 857 yerine 24 çevirmek
gerekir.
5. Programlamada Karel özel telefon seti kullanılırsa çakışma durumunda çakışan
numara ekranda gözükecektir.
Abone Erişim Kodlarını Sıfırlama:
Tüm abone numaralarının silinmesini sağlar.
8868
Notlar
Yeni girilen bir numara planı, bir önceki plan veya başlangıç durumu ile çok fazla
noktada çakışıyor ise, 886 A E kodu ile yeni planı girmek çok zahmetli olabilir. Bu
durumda tüm abone erişim kodlarını sıfırlamak işlemi kolaylaştıracaktır. Abone
numaraları silindikten sonra, tüm aboneler için yeni erişim kodları girilmelidir. Bu
kod çevrildikten sonra herhangi bir abonenin erişim kodu girilmezse, o aboneye
erişilemez.
Esnek Numaralama Sonlandırma:
Esnek numaralama özelliğinin iptal edilmesini ve santralın numaralama planının
fabrika çıkış değerlerine döndürülmesini sağlar.
8867
61
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Erişim Tablosu Kaydetme:
Erişim tablosunda yapılan değişikliklerin sistemin kalıcı hafızasına kaydedilmesini
sağlar.
8866
Notlar
Kaydedilmeyen değişiklikler bir elektrik kesintisinde kaybedilebilir.
Erişim Tablosu Yükleme:
Mevcut erişim değerlerinin erişim tablosuna yeniden yüklenmesini sağlar.
8865
Notlar
Sistem her açıldığında ve normal çalışma durumunda her gün bir kere Erişim
Tablosunu geçici hafızaya yükler. Sistem çalışma esnasında bu geçici hafızayı
kullanır. Geçici hafızanın bozulduğu düşünüldüğünde veya numara planında bir
değişiklik yapmadan önce, geçici hafızanın doğru bilgiler içerdiğinden emin olmak
için
8865 kodu çevrilerek Erişim Tablosu geçici hafızaya yüklenebilir.
ÖZET:
‘8’ Kodu Kullanılamaz Hale Geldiğinde :
Bir numaralama planı girerken ‘8’ ile başlayan aboneler var ise ve ‘8’ kodunu
88600neeee programı ile başka bir koda aktarmadan silerseniz (886008*), veya
aktardığınız kodu unutursanız, bir daha ‘8’ ile başlayan programlara erişemezsiniz.
Böyle bir durumda operatör telefonundan ekranda ‘8’ görene kadar ‘8’ tuşuna
basın, ardından 869 çevirip Erişim Tablosunu başlangıç durumuna getirin veya
8860088* çevirerek mümkünse (diğer kodlarla çakışmıyorsa) ‘8’ kodunu tekrar aktif
hale getirin. Sistem programlama konumunda değil ise ilk önce
877777
çevrilmelidir (aynı şekilde ‘8’ e ekranda ‘8’ görülüne kadar basarak).
62
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin
(Başlangıç durumunu
takiben):
§ Erişim Tablosu formunu doldurun. Sistemde mevcut olmayan birtakım
abonelerin erişim kodlarını, mevcut abonelere vermek veya başlangıç
rakamlarını kullanabilmek (ör. 200 ile başlayan abonesi olmayan bir sistemde
‘2’yi kullanmak) için sıfırlarsanız, formda bu abonenin karşısına ‘Erişilemez’
yazın.
§ 8869 çevirip Erişim Tablosuna başlangıç değerlerini yükleyin.
§ Gireceğiniz numaralama planı başlangıç değerleri ile çok çakışıyorsa 8868 ile
abone, diyafon ve özel röle erişim kodlarını sıfırlayın.
§ 886aaaeeee, 88600 P E, 8860 P E programları ile yeni numara planını girin.
Çakışmalar olursa 886 A *, 88600 P*, 8860 P* kodlarının yardımı ile çakışan
erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın. Fiziksel numarası kullanılacak
aboneleri (başlangıç numaraları) tekrar girmenize gerek yoktur.
§ Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, planın doğru girilip girilmediğini
kontrol edin.
§ 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
§ Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde
gerekli olacaktır.
Yeni Bir Numaralama Planı Girmek İçin (Mevcut bir plan var iken):
§ Yeni bir Erişim Tablosu formu doldurun.
§ Gireceğiniz numaralama planı mevcut plan ile çok çakışıyorsa, 8868 ile abone,
diyafon ve özel röle erişim kodlarını sıfırlayın veya 8869 ile tabloyu başlangıç
değerlerini yükleyin.
§ 886 A E, 88600 P E, 8860 P E programları ile yeni numara planını girin.
Çakışmalar olursa 886 A*, 88600P*, 8860P* kodlarının yardımı ile çakışan
erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın.
§ Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, planın doğru girilip girilmediğini
kontrol edin.
§ 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
§ Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde
gerekli olacaktır.
63
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Mevcut Bir Numaralama Planında Değişiklik Yapmak İçin :
§ Mevcut Erişim Tablosu formunda gerekli değişiklikleri yapın.
§ 8865 çevirerek mevcut planı kalıcı hafızadan tekrar yükleyin.
§ 886 A E, 88600 P E, 8860 P E programları ile forma işlenen değişiklikleri yapın.
Çakışmalar olursa 886 A*, 88600 P*, 8860 P* kodlarının yardımı ile çakışan
erişim kodlarını geçici olarak sıfırlayın.
§ Aboneleri arayarak ve servislere erişerek, değişikliklerin doğru girilip
girilmediğini kontrol edin.
§ 8866 programı ile Erişim Tablosunu kalıcı hafızaya aktarın.
§ Erişim Tablosu formunu saklayın, ileride değişiklik yapmak istediğinizde
gerekli olacaktır.
Esnek Numaralandırmayı Devre Dışı Bırakmak İçin :
§ 8867 çevirip Erişim Tablosunu sıfırlayın.
§ 8866 çevirerek kalıcı hafızaya aktarın.
Erişim İle İlgili Bir Problem Durumunda :
Operatör telefonundan
744 çevirin. Bu kod kalıcı hafızadaki program
parametrelerini ve Erişim Tablosunu tekrar yükleyecektir. Eğer problem hala
devam ediyorsa, Esnek Numaralandırma Tablosunda gerekli düzeltmeleri yapın.
64
MS Serisi Programlama Kılavuzu
ÇAĞRI KAYITLARA İLİŞKİN
PROGRAMLAR
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi:
Servis sağlayıcının desteklemesi durumunda aboneler için dış hat çağrısı sırasında
algılanan kontörler için kontör fiyatının belirlenebilmesini sağlar.
8778 D P
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
5 basamaklı birim fiyat
İptali
8778 D *
Başlangıç değeri
Fiyat belirlenmemiştir.
Notlar
1. Dış hatlara ücret sinyalinin bağlı olduğu durumlarda, çağrı kayıt cihazı yapılan
görüşmelerin ücretlerini
(belirlenecek birim ücret üzerinden hesaplanır)
yazabilir. Bunun için birim kontör ücretinin belirlenmiş olması gerekmektedir
ve bu birim ücret en fazla 65593 olabilir.
2. Girilecek ücret 5 basamaktan daha kısa ise başında “0” tuşlanarak 5 basamağa
tamamlanmalıdır. Örneğin; Ücret olarak 145 girilecekse “00145” tuşlanmalıdır.
65
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Ücret Çarpanı:
Dış hatlar için belirlenen birim ücretlerin belli bir değer ile çarpılıp çağrı kayıtlara
bu haliyle aktarılmasını sağlar.
87789 P
Parametreler
P
:
0
Ücret çarpanı 1’dir.
:
1
Ücret çarpanı 10’dur.
:
2
Ücret çarpanı 100’dür.
:
3
Ücret Çarpanı
0.01’dir
(Euro ve benzeri para birimlerinde
kullanılabilir).
Başlangıç değeri
P=0’dır.
Notlar
1. Bu özellik 3.08N yazılımından itibaren çalışır.
2. P=3 parametresi 3.11K ve sonrası yazılım versiyonlarında çalışır.
3. P=3 girilmesi durumunda çağrıya ait ücret bilgisi 100’e bölünür ve çağrı kayıt
cihazına (seri yazıcı veya PC) ondalıklı bir sayı olarak gönderilir.
Örneğin; 8778 01 000120 girilip 01 nolu dış hat için birim ücret 120 olarak
girilmiş olsun. Eğer 87789 3 girilirse, bir çağrı için hesaplanan toplam ücret 360
ise bu çağrı kayıtta 3.60 olarak görülür.
66
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çağrı Kayıt Süre Filtresi:
Yapılacak dış hat çağrılarında, kontör gibi ya da kutup değişikliği gibi belirleyici
sinyallerin olmadığı durumlarda, çağrının süresini en doğru şekilde hesaplamak
için bir süre filtresi tanımlanmasını sağlar.
8777 P
Parametreler
P
:
20..90
Aramanın başında çağrı kayıtta kaydedilmemesi gereken saniye
cinsinden süre
Başlangıç Değeri
P=55’tir.
Notlar
1. Bu program ile girilen süre sadece herhangi geçerli bir ton (cevap verilmeyen,
meşgul, yanlış işlem sesi) alınamadığı durumlarda, P saniyeden fazla süren
konuşmaları kaydetmek için kullanılır.
2. Modem ya da faks gibi veri alış verişi yapan cihazların bağlı olduğu abonelerde,
santralın bu tip ton algılama işlemleri veri hızını düşürebilir. Bu sorunu ortadan
kaldırmak amacıyla ilgili cihazların bağlı olduğu abonelerin Araya Girme Yetki
seviyelerinin “6” yapılması bu abonelerin başlattığı aramalarda ton algılama
işleminin yapılmasını engeller ve böylece veri hızı en yüksek seviyelere
ulaşılabilir.
67
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çağrı Kayıt Özel Parametre:
Bu program sayesinde yapılan tüm aramalarda tuşlanan basamak sayısına
bakılmadan şehiriçi aramaların ilk
7 basamağı şehirlerarası aramaların
11
basamağı ve milletlerarası aramaların 16 basamağı çağrı kayıtlarına gönderilir ve
parametrik şekilde kaydedilir. Böylece müşteri numaraları ve şifre gibi özel
bilgilerin kayıtlarda yer alması önlenebilir.
8776 4 07 P
Parametreler
P
:
0
Şehiriçi aramalarında 7 basamak,
Şehirlerarası aramalarda 11 basamak,
Milletlerarası aramalarda 16 basamak yollanır.
:
1
Tuşlanan tüm basamaklar yollanır.
Başlangıç Değeri
P= 0’dır.
68
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Dış Hat Kutup Değişikliği Algılama:
Eğer telefon operatörü dış hatlarda kutup değişikliği özelliğini destekliyorsa, bu
sinyalin algılanmasını sağlar.
80222 D P
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
0
Kutup değişikliği algılanmaz.
:
1
Kutup değişikliği algılanır.
Başlangıç değeri
Tüm dış hatlar için P=0’dır.
Notlar
Dış hatlardaki kutup değişikliği sayesinde:
a) Bir abone tarafından başlatılan bir dış hat çağrısının tam olarak ne
kadar sürdüğü belirlenir.
b) Robop ya da DISA hattan arayan kişinin herhangi bir abone ile
görüşmeden telefonunu kapatması durumunda, çağrının operatöre
yönlendirilmeden hattın bırakılması bu sayede de operatöre boş
hatların düşmesi engellenebilir.
c) Dış hat-dış hat bağlama, dış hat yönlendirme, DISA hattan dış hat
erişim özelliklerinde taraflardan biri telefonunu kapatırsa hatların
santral tarafından kapatılması sağlanır.
d) Park edilmiş bir dış hatta, parkta bekleyen kişi telefonunu kapatırsa,
hattın otomatik olarak düşürülmesi sağlanır.
69
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Tarife Tablosu:
Dış hat aramalarında dış hat görüşmesinin tipine ve uzunluğuna göre
ücretlendirme yapılmasını sağlar.
8023 P R S SSDD1 SSDD2
Parametreler
P
:
1
Şehiriçi aramalar
:
2
Şehirlerarası aramalar
:
3
Milletlerarası aramalar
R
:
0
Normal tarife
:
1
Tarife 1
:
2
Tarife 2
:
3
Tarife 3
S
:
000,..,250
Ücretlendirmede baz alınacak saniye cinsinden birim
süre
SSDD1
:
R’nin 1, 2, 3 olduğu durumlarda ilgili tarifenin gün içinde kullanılmaya
başlayacağı saat
SSDD2
:
R’nin
1,
2,
3 olduğu durumlarda ilgili tarifenin gün içinde
kullanılmasının bitirileceği saat
İptali
8023 9
Başlangıç Değeri
Tarife tablosu tanımlanmamıştır.
Notlar
1. Eğer R=0 girilirse sistem T girildikten hemen sonra çevir sesi verir, yani normal
tarife için başlangıç ve bitiş saati tanımlanmaz. Normal tarife, tarife 1,2 ve 3
aktif olmayan saatlarde aktiftir. Örneğin; 1. tarife 08:00-12:00 arasında, 2. tarife
12:00-17:00 arasında, 3. tarife ise 17:00-23:00 aktiflenmiş olsun. Normal tarife
23:00 ve 08:00 saatleri arasında aktiftir.
2. Tarife sayısı 3.11H ve sonrası epromlarda 4’e çıkarılmıştır.
70
MS Serisi Programlama Kılavuzu
3. Bu program arama şekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife
programı girildikten sonra ilk ücret arttırımı, aranan taraf cevapladıktan
6
saniye sonra yapılır. Bundan sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir
ücret arttırılır. Şehiriçi veya şehirlerarası için ayrı bir zaman girilmemişse,
şehiriçi zaman baz alınır. Ücret arttırımı için 8778 kodlu program ile girilen
ücretlendirme bilgisi kullanılır.
Çağrı Kayıt Ortamı ve Statüsü:
Kaydı tutulacak çağrı tipinin belirlenmesini ve bu kayıtların hangi tip cihaza
gönderileceği belirlenmesini sağlar.
877 P R
Parametreler
P
:
0
Kayıt alınmaz.
:
1
Yalnız milletlerarası giden çağrılar kaydedilir.
:
2
Yalnız şehirlerarası ve milletlerarası giden çağrılar kaydedilir.
:
3
Dış hatlardaki giden tüm çağrılar kaydedilir.
:
4
Cevapsız gelen çağrılar ve tüm dış hat giden çağrılar kaydedilir.
:
5
Tüm gelen ve giden dış hat çağrıları kaydedilir.
R
:
0
Çağrı kayıtlar bilgisayara (Net-CM’ye) gönderilir.
:
1
Çağrı kayıtlar seri yazıcıya gönderilir.
:
2
Çağrı kayıtlar KY16 Mini Yazıcıya gönderilir.
Başlangıç Değeri
P=3, R=0’dır.
Notlar
1. Çağrı kayıt dökümünde gelen çağrıların yanında GC harfleri, cevaplanmayan
çağrıların yanında C harfi çıkar.
2. MS224 santralında KY16 kullanılmaz. Bu yüzden R=2 değeri MS224’te girilemez.
71
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çağrı Kayıt Sayacı Sıfırlama (Sadece Operatör):
Çağrı kayıt dökümlerinde her kayda
4 basamaklı bir sayaç numarası atanır.
Gerektiği durumlarda bu sayaç 0000 olarak ayarlanabilir.
8769
Çağrı Kayıt Dışı Abone/Dış Hat:
Belli bir abonenin ya da dış hattın çağrılarının çağrı kayıt listesinden çıkartılmasını
sağlar. Bu program, özellikle belli port santral-santral bağlantısı üzerinden diğer
bir sisteme bağlıysa veya herhangi bir abonenin görüşmelerinin gizli kalması
isteniyorsa kullanışlıdır.
8083 A P
Parametreler
A
:
Abone erişim kodu/ Dış hat erişim kodu
P
:
0
Abonenin/Dış hattın görüşmeleri çağrı kayıtlarda çıkar.
:
1
Abonenin/Dış hattın görüşmeleri çağrı kayıtlarda çıkmaz.
Başlangıç Değeri
Tüm aboneler için P = 0’dır.
Notlar:
Bir dış hattın çağrılarının, çağrı kayıt listesinden çıkartılması için programlama
kodu sistemlere göre aşağıdaki gibi farklılıklar gösterir:
Sistem
Kapasite veya Özel Koşul
Program Kodu
MS26C, MS38C, MS38S
-
8083 D
ve MS38-ISDN
MS48 ve MS48-ISDN
Sistem kapasitesi 4/12 ya da 6/18 ise
8083 D
MS48 ve MS48-ISDN
Sistem kapasitesi 6/18’den daha büyük ise
8083 0 D
veya esnek numaralandırma aktif ise
MS128 ve MS224
-
8083 0 D
D: Dış hat erişim kodu.
72
MS Serisi Programlama Kılavuzu
ISDN DIŞ HAT PROGRAMLAMA
MS26C ve MS38C için ISDN Dış Hat Programlamaları geçerli
değildir.
Bu bölümde yer alan programlar IA12 ISDN adaptör bağlanan tüm santrallar ve
ayrıca MS38-ISDN ve MS48-ISDN santralları için geçerlidir.
Parametre tanımlarında yer alan kart numarası parametresi ve kanal numarası
parametresi aşağıdaki tabloda farklı ürünler için verilmiştir.
Kart
1
2
3
1
1
1
2
3
numarası
Kanal
1/2 *
1/2
1/2
1
2
1/2 **
1/2
1/2
numarası
* Her IA12 modülünde biri anakartta biri genişleme kartında olmak üzere 2 ISDN
hat vardır. Anakarttaki 1 numaralı, genişleme kartındaki 2 numaralı kanal olarak
isimlendirilmiştir.
** MS48-ISDN anakart ve genişleme kartlarında 2 adet ISDN dış hat bulunur.
Bunlardan kartın kenar tarafına yakın olanı 1 numaralı, abone konnektörlerine
yakın olanı 2 numaralı kanal olarak isimlendirilmiştir.
Aşağıdaki programlar girilirken bu parametreler için doğru değerlerin girilmesi çok
önemlidir.
ÖNEMLİ
ISDN ayarları başlangıç durumuna getirildiğinde ya da EEPROM
değişikliğinde tüm ISDN kanallar Noktadan Çoklu Noktaya bağlantı olarak
aktiflenir.
73
MS Serisi Programlama Kılavuzu
ISDN Dış Hat İşaretleme:
IA12 ISDN Adaptörün sistem tarafından tanınmasını ve IA12 Adaptöre bağlı dış
hatların ISDN dış hat olarak işaretlenmesini sağlar.
89 D 12 P Q
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
1
Sisteme bağlı ilk IA12 ISDN Adaptör
:
2
Sisteme bağlı ikinci IA12 ISDN Adaptör
:
3
Sisteme bağlı üçüncü IA12 ISDN Adaptör
Q
:
1
P parametresinde belirlendiği gibi D ve D+1 IA12 ISDN Adaptöre
bağlanır
:
2
P parametresinde belirlendiği gibi D ve D+1 IA12 ISDN Adaptörün
genişleme kartına bağlanır
Başlangıç Değeri
Hiçbir dış hat ISDN olarak işaretlenmemiştir.
Notlar
1.
“D” dış hat parametresi mutlaka tek sayı olarak belirtilmelidir. Örn: 01, 03,…
2. Eğer bir dış hat ISDN olarak işaretlenmiş ise otomatik olarak çift numaralı dış
hatlar da sırasıyla ISDN olarak işaretlenir.
3. P = 3 olarak tanımlandığında Q parametresi kesinlikle 2 olarak girilemez.
74
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DDI Numara Sabit Bölüm/MSN Numara Tanımlama:
80042 P 01 R S T
Parametreler
P
:
1, 2, 3
ISDN kart numarası
R
:
1, 2
ISDN kanal numarası
S
:
1, ……, 8
MSN numarası için indeks/DDI Numara Sabit Bölüm için
indeks
T
:
Telefon numarası
Başlangıç Değeri
Hiçbir MSN numarası/DDI Numara Sabit Bölümü tanımlanmış değildir.
Notlar
1. Bu program girildiğinde, MSN Numara Karşılaştırma programı otomatik olarak
aktiflenir.
2. T paramatresi ile tanımlanan telefon numarası en fazla 10 basamaklı olmalıdır.
3. DDI Numara Sabit Bölüm için indeks numarası olarak sadece 1 kullanılabilir. Bu
şekilde tanımlanan DDI numarası, abonelerin başlattıkları dış hat çağrılarında,
gönderilecek “arayanın numarası” bilgisinde kullanılır.
75
MS Serisi Programlama Kılavuzu
MSN Numara Karşılaştırma:
MSN Numara Tanımlama programı ile tanımlanan numara ile yerel telefon
operatöründen gelen numaralar arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.
80042 P 02 R S T
Parametreler
P
:
1, 2, 3
ISDN kart numarası
R
:
1, 2
ISDN kanal numarası
S
:
1, ……, 8
MSN numarası için indeks/DDI Numara Sabit Bölüm için
indeks
T
:
1
Sistem karşılaştırma yapar.
:
0
Sistem karşılaştırma yapmaz.
Başlangıç Değeri
T=1’dir.
76
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Çalma Abonesi Tanımlama:
Yerel telefon operatöründen alınan ISDN numaralar için ayrı çalma abonelerinin
tanımlanmasını sağlar. Programlama aşağıda verilen durumlara göre değişiklik
gösterebilir:
a. Durum 1: Eğer hat MSN konfigürasyonunda ise ya da tek basamaklı DDI
numarasıyla tanımlanmış DDI konfigurasyonunda ise,
b. Durum
2: Eğer DDI numaraları
2 basamaklı ve sistemde Esnek
Numaralandırma aktif ise,
c. Durum
3: Eğer DDI numaraları
2 basamaklı ve sistemde Esnek
Numaralandırma aktif değil ise,
DURUM 1:
8005 D P A
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
1,……, 8
MSN numarası için indeks
:
0,…….,9
Yerel telefon operatöründen alınan DDI numarasının son
basamağı
A
:
Çalma Abonesi
Notlar
1. D tek numaralı bir dış hat olmalıdır. (Örnek:01, 03,…). D numaralı dış hat için
girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2. Paralel operatör olarak tanımlanmış bir abonede çalması için tanımlanmış bir
MSN numarası için çağrı gelirse tüm paralel operatörler çalar.
77
MS Serisi Programlama Kılavuzu
DURUM 2:
MS38-ISDN için bu durum geçerli değildir.
80054 D P
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
Sistemin çalan aboneyi belirlemek için kullandığı Yerel telefon
operatöründen alınan DDI numarasının önüne ilave edilen ön kod (Örnek:
Eğer P=10 ve yerel telefon operatöründen alınan DDI numarası=20 ise,
çalma abonesi 1020’dir.)
Notlar
1. D tek numaralı bir dış hat numarası olmalıdır (Örnek:01, 03,…). D numaralı dış
hat için girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2. P, 1 veya 2 basamaklı olabilir.
3. DDI numarasının son iki basamağı ve
“P” parametresi çalma abonesini
belirleyeceğinden, istenilen numaralama planı esnek programlama ile
yapılmalıdır.
4. Eğer P parametresi 1 ise (önkod bir basamaklı ise) 80054 kodu “*” karakteri ile
sonlandırılmalıdır.
DURUM 3:
MS38-ISDN için bu durum geçerli değildir.
80054 D P T
Parametreler
D
:
Dış hat erişim kodu
P
:
Sistemin çalma abonesini belirlemek için kullanacağı ön kod
T
:
1
Sistem çalma abonesini belirlemek için çıkarma işlemi yapar.
:
0
Sistem çalma abonesini belirlemek için toplama işlemi yapar.
78
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Notlar
1.
D tek numaralı bir dış hat numarası olmalıdır (Örnek:01, 03,…). D numaralı dış
hat için girilen bu program D+1 numaralı dış hat için de girilmiş olur.
2.
P, 1 veya 2 basamaklı olabilir.
3.
T parametresi:
- Eğer T=1 kodlanırsa, P parametresi Yerel telefon operatöründen gelen
DDI numarasından çıkarılır, sonuç 100’e eklenir ve böylece sistem
çalma abonesini belirler.
Örnek: Eğer P=08 ise ve Yerel telefon operatöründen alınan DDI
numarası 30 ise, çalma abonesini ((30-08)+100)= 122’dir.
- Eğer T=0 kodlanırsa, P parametresi Yerel telefon operatöründen alınan
DDI numarasına eklenir, sonuç 100’e eklenir ve böylece sistem çalma
abonesini belirler.
Örnek: Eğer P=09 ise ve Yerel telefon operatöründen alınan DDI
numarası 30 ise çalma abonesini ((30+09)+100)= 139’dur.
4.
Eğer P parametresi 1 ise (önkod bir basamaklı ise) 80054 kodu “*” karakteri ile
sonlandırılmalıdır.
79
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Karta Genel Parametreler:
Kart üzerindeki bütün ISDN hatlarda kullanılmak üzere farklı parametrelerin
tanımlanmasını sağlar.
80040 P R S
Parametreler
P
:
1, 2, 3
ISDN kart numarası
R
:
11
Gösterge Bildirimi
:
13
DDI Basamak Sayısı
:
99
Başlangıç Durumu
R
:
11 için
S
:
1
R tarafından girilen özellik aktif
:
0
R tarafından girilen özellik aktif değil
R
:
13 için
S
:
1, 2
DDI basamak sayısı
Notlar
1. Gösterge Bildirimi: Eğer aktif ise çağrının durumu ile ilgili bilgi ve şebeke bilgisi
sisteme gönderilir, aksi halde gönderilmez.
Başlangıçta “Gösterge Bildirimi” aktiflenmemiştir.
2. DDI Basamak Sayısı: S parametresi ve sistemin işleyeceği DDI numarasının
basamak sayısı girişi için kullanılır.
Eğer DDI numarası bir basamaksa, R=13 ve S=1 girilir.
Eğer DDI numarası iki basamaklıysa , R=13 ve S=2 girilir.
Başlangıçta DDI Basamak Sayısı bir basamaklı olarak kabul edilir.
3. Başlangıç Durumu: Program girildiğinde MSN Numara Tanımlama, MSN
Numara Karşılaştırma, Karta Genel Parametreler ve Kanala Özel Parametreler
programlarının tüm parametreleri başlangıç değerlerini alır. Bu durumda S
parametresi girilemez.
80
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Kanala Özel Parametreler:
Her ISDN kanal için farklı parametrelerin tanımlanmasını sağlar.
80041 P T R S
Parametreler
P
:
1,2, 3
IA12 ISDN Adaptör numarası
T
:
02
Filtre Biti
:
03
DDI seçimi
:
09
Otomatik Hat Konfigürasyonu
:
10
Noktadan Noktaya Bağlantı
R
:
1, 2
ISDN kanal numarası
S
:
1
T ile girilen özellik aktif
:
0
T ile girilen özellik aktif değil
Notlar
1.
Filtre Biti: Eğer aktif ise, gelen çağrılarla ISDN hat numaraları karşılaştırılmaz,
aksi takdirde bu karşılaştırma yapılır. DDI ISDN hatlar için, Filtre Biti mutlaka
aktiflenmelidir.
Başlangıçta “Filtre Biti” aktiflenmiştir.
2.
DDI seçimi: Eğer aktif ise, ISDN hattı DDI gibi, aksi takdirde MSN gibi konfigüre
edilir.
Başlangıçta DDI aktiflenmiştir.
3.
Otomatik Hat Konfigürasyonu: Eğer aktif ise, ISDN hattın Noktadan Noktaya mı
yoksa Noktadan Çoklu Noktaya mı olduğu bilgisi hat üzerinde yapılan otomatik
testlerle bulunur. Aksi takdirde konfigürasyonun programlama ile ayarlanması
gerekir.
Başlangıçta aktiflenmiştir.
Kullanılan ISDN yazılımına bağlı olarak bu parametrenin programlanabilir olma
özelliği değişiklik gösterebilir.
4.
Noktadan Noktaya Bağlantı: Eğer aktif ise, ISDN hat noktadan noktaya bağlantı
yapısındadır, aksi takdirde hat noktadan çoklu-noktaya bağlantı yapısındadır.
Başlangıçta noktadan çoklu noktaya bağlantı aktiftir.
81
MS Serisi Programlama Kılavuzu
UZAKTAN PROGRAMLAMA
MS serisi santralları telefon hatları üzerinden uzaktan programlanabilir.
Uzaktan programlama servisi özellikle müşteri tarafındaki sistemlere ait yazılım
idamesinin en etkin ve en iyi yollarından biridir.
Müşteriye ulaşabilmek için ek zaman ve çaba harcamak yerine sorumlu programcı
bütün programlama kodlarını girmek ve bazı kullanıcı özelliklerine erişmek için
Uzaktan Programlama yöntemini kullanabilir.
Bu bölüm programcının uzaktan programlama yoluyla kullanabileceği özellikler
hakkında bilgi verecektir. Bu bölüm içerisinde aşağıdaki terminoloji kullanılacaktır :
Programcı : Uzaktan programlamayı yapan kişi
Sistem Yetkilisi : Müşteri tarafındaki sistem sorumlusu
Uzaktan Programlama Moduna Giriş:
#3828 veya #3748
Sistemi uzaktan programlama moduna sistem yetkilisi alabilir. Bunu yapabilmek
için operatör telefonundan Programcı ile konuşurken çatalaltı yapmalı ve 3828 veya
3748 tuşlamalıdır. Bu durumda kullanımda olan hat DISA olarak işaretlenir ve
programcı sistem yetkilisinin sahip olduğu tüm yetkileri kullanarak sistemi
programlayabilir.
82
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Uzaktan Programlama Özelliğini Kullanacak Programcı İçin
Önemli Notlar:
a)
Eğer programcı bir başka sistemin abonesiyse :
1.
Programcı bir DTMF telefon seti kullanıyor olmalıdır.
2.
Programcının kullandığı sistem, tuşladığı DTMF tonları doğrudan
servis sağlayıcıya gönderiyor olmalıdır. Bir başka deyişle sistem bu
DTMF tonları servis sağlayıcıya göndermeden önce işlemiyor
olmalıdır. Örneğin; Eğer sistem bir MS48 ise programcının
“*”, “#”
tuşlarını kullanımı programlama yoluyla engellenmiş olmalıdır.
b)
Eğer programcı, servis sağlayıcıya doğrudan bağlıysa ve uzaktan programlama
hatı DP sinyalleşme modundaysa;
1.
Uzaktan programlamanın başlatılması için ya operatör programcıyı
aramalıdır ya da programcı DP-DTMF değiştirilebilir bir telefon setine
sahip olmalıdır.
2.
Operatörü arayabilmek için telefonunu DP modunda kullanıyor
olmalıdır.
3.
Daha sonra telefonu DTMF moduna çevirmek suretiyle gerekli kodları
uzaktan programlama yoluyla girmelidir.
c)
Uzaktan programlama aktiflendikten sonra, programcı 5 dakika içinde bir kod
girmediği takdirde hat otomatik olarak düşer.
d)
Uzaktan programlama başlatıldıktan sonra programcı özel kesikli bir çevir sesi
duymaya başlar ve bu tonu her başarılı program veya özellik kodu girişinden
sonra duymaya devam eder.
e)
Eğer programcı bir program veya özellik kodunu hatalı girerse hata tonu alır.
Böyle bir durumde kesikli çevir tonunu
“*” tuşuna basmak suretiyle yeniden
alabilir.
f)
Eğer uzaktan programlanması yapılan sistemin numaralandırılma planı daha
önceden değiştirilmişse, programcı yeni numaralama planını kullanmalıdır.
83
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Bir programcı bu kılavuzda yazan tüm program kodlarını kullanabilir. Buna ilave
olarak uzaktan programlama esnasında aşağıdaki kullanıcı ve operatör özelliklerini
aktive edebilir:
1.
Gece Modu
2.
Saat Ayarı
3.
Tarih Ayarı
4.
Ortak Hafıza Girişi
5.
Parametre İndirilmesi
6.
Çağrı Listeleme
7.
Tüm Çağrıların Listelenmesi / Listelemenin Durdurulması
8.
Toplam Maliyet Listelemesi
9.
Çağrı Kaydının Silinmesi
10.
Uzaktan Yönlendirme
11.
Dış hat erişimi
Uzaktan programlama için kullanılan hat otomatik olarak DISA
işaretlendiğinden, programcı yeni bir dış hatta bir abone numarası ve o
aboneye ait şifreyi girerek ulaşabilir.
Yeni bir dış hatta ulaştıktan sonra
15 saniye içerisinde herhangi bir
numara çevirmezse ulaşmış olduğu hat otomatik olarak düşer.
Programcının yapacağı dış görüşme ancak 50 saniye sürebilir.
12.
Bir abonenin aranması
Bu özellik kulanılırken eğer sisteme ait abone telefonu kapatırsa, hat
düşmez ancak programcı uzaktan programlamaya özel çevir tonunu duyar
ve böylelikle sistemi uzaktan programlamaya devam edebilir.
84
MS Serisi Programlama Kılavuzu
Uzaktan Programlama Modundan Çıkış:
829 veya 749
Programcı uzaktan programlamayı tamamladığında sistem yetkilisine yapmış
olduğu programlama hakkında bilgi vermelidir.
Uzaktan programlama modundan çıkmak için :
1.
Programcı telefonunun “#” tuşuna basarak hattı düşürebilir.
2.
Sistem yetkilisi
829 veya
749 çevirerek hattı düşürür ve sistem uzaktan
programlama modundan çıkar.
85